Bild på utprovningBild på utprovning

Välkommen till DART!

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om Dart och vem som kan anmäla sig till oss.

Anmäl dig till Darts adressregister för att få våra utskick om kurser och andra aktiviteter.


Just nu

2017-08-30
Den 5 oktober arrangerade DART seminariet "E-hälsa – en möjlighet eller hinder för personer med kommunikativa svårigheter?". Nu finns presentationerna tillgängliga på vår webbsida.

2017-10-03
Den 22 november anordnas konferensen "Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning" i Göteborg. Gunilla Thunberg på Dart föreläser kring kommunikativa rättigheter för alla barn. Här finns inbjudan!

2017-09-15
Region Örebro län inbjuder till en konferens om e-kommunikation den 9-10 oktober. Konferensen berör dig som förskriver hjälpmedel till de som behöver en fjärrkommunikationslösning på grund av sitt talbesvär eller sin hörselnedsättning. Läs mer och anmäl dig här.

2017-08-18
Välkommen till Darts FoU-dag den 23 november! Alla intresserade är välkomna till denna kostnadsfria dag där vi berättar om våra spännande projekt! Läs mer och anmäl dig här.


Mer -->

Rätten att kommunicera

På Infoteket om funktionshinder i Uppsala har man gjort en film som utgår från Rätten att kommunicera. Filmen bygger på den översättning som Dart har gjort.

LÄS MER OM

Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter
Följ oss på Facebook, Twitter och Sahlgrenskas patientwiki!

bildstod-badge

Appstöd.se

Gör dina egna bildstöd och sök efter appar i våra webbresurser

komhit-flykting_400_01

Kommunikationsstöd för människor på flykt

TAKK för språket

AKK finns på många språk!

rätten att kommunicera

Dart står för rätten att kommunicera. Klicka på bilden för att läsa mer.