Bild på utprovningBild på utprovning

Välkommen till DART!

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om Dart och vem som kan anmäla sig till oss.

Anmäl dig till Darts adressregister för att få våra utskick om kurser och andra aktiviteter.


Just nu

2017-07-06
Den 5 oktober kommer DART arrangera seminariet E-hälsa – en möjlighet eller hinder för personer med kommunikativa svårigheter? med professor Susan Balandin från Australien. Boka in dagen redan nu!

2017-07-05
Den 23/11 öppnar vi upp till en spännande FoU-dag. Dagen är helt utan kostnad och kommer att bjuda på många intressanta föreläsningar och nyheter om våra projekt. Efter sommaren kommer ni att kunna anmäla er här på vår webbplats - men boka in dagen redan nu!

2017-04-26
Är du anhörig eller personal till någon med demens? Kom på vår workshop 31 maj och prova appar framtagna för kommunikation!

2017-03-31
Nu lanserar vi KomHIT Flyktings nya webbplats! På vår webb hittar du nu samtalskartor, informationsfoldrar och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Läs gärna mer om den nya webben - och välkommen till http://www.kom-hit.se/flykting!


Mer -->

Rätten att kommunicera

På Infoteket om funktionshinder i Uppsala har man gjort en film som utgår från Rätten att kommunicera. Filmen bygger på den översättning som Dart har gjort.

LÄS MER OM

Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter
Följ oss på Facebook, Twitter och Sahlgrenskas patientwiki!

bildstod-badge

Appstöd.se

Gör dina egna bildstöd och sök efter appar i våra webbresurser

komhit-flykting_400_01

Kommunikationsstöd för människor på flykt

TAKK för språket

AKK finns på många språk!

rätten att kommunicera

Dart står för rätten att kommunicera. Klicka på bilden för att läsa mer.