Bild på utprovning

Välkommen till DART!

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med AKK - alternativ och kompletterande kommunikation - och datorstöd för alla åldrar.

Vi erbjuder:
Utredning och utprovning på specialistnivå
Information, handledning och utbildning
Forskning och utveckling

Vi arbetar i team. Vår stab består av personer med olika yrkesbakgrund och specialisering: logopeder, arbetsterapeuter, pedagoger, datalingvister, tekniker och administrativ personal. DART är organiserat inom Neurologi, Psykiatri och Habilitering och ligger i område 1 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vem kan vända sig till DART?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
Föräldrar och närstående till dessa personer
Personal inom habilitering och rehabilitering samt annan vårdverksamhet
Personal inom skola, dagcenter och boendeverksamhet 

Vill du finnas med i DARTs adressregister
och få våra utskick om kurser och andra aktiviteter?

Anmäl dig här

ALLTID PÅ DART

Våra kurser
Våra projekt

Beställ projektrapporten
om samtalsmatta


JUST NU

Susan Norwell föreläser hos oss den 18 mars. Här finns hennes presentation att ladda hem.
2013-03-17

Två nya projekt på DART: MASTER och Utvärdering av ögonstyrning för barn med flerfunktionsnedsättning
2014-03-10

Välkommen till Kommunikationskarnevalen 2014!
2014-02-13

Material från KomHIT med i inslag på Rapport i december
2013-01-07

-----------------------------

Läs fler nyheter


AKTUELLT

APPoteket Krutet

Kommunikationskarnevalen

DART finns på Facebook