Bild på utprovningBild på utprovning

Välkommen till DART!

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om Dart och vem som kan anmäla sig till oss.

Anmäl dig till Darts adressregister för att få våra utskick om kurser och andra aktiviteter.


Just nu

2017-02-21
Social resursförvaltning i Göteborg inbjuder till nätverksträff för de inom Göteborg som använder samtalsmatta den 1 mars 2017. Här finns en inbjudan.

2017-02-02
Nu lanserar Dart 230 nya normmedvetna bilder av människor i Bildstöd. Bilderna representerar människor med olika kön och hudfärg i olika åldrar, känslouttryck och yrken. Läs mer och se en provkarta över några av bilderna.

2017-01-16
I Angered finns Riksgymnasiet för rörelsehindrade. I filmen nedan beskrivs hur de arbetar med bliss och annan alternativ och kompletterande kommunikation.

2016-12-06
Luleå kommun uppmärksammar på sin webbplats att Darts enhetschef Ulrika Ferm har utbildat kommunens socialförvaltning om AKK och gemensam problemlösning inom ramen för deras projekt att utbilda AKK-ombud i kommunen.


Mer -->

Rätten att kommunicera

På Infoteket om funktionshinder i Uppsala har man gjort en film som utgår från Rätten att kommunicera. Filmen bygger på den översättning som Dart har gjort.

LÄS MER OM

Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter
Följ oss på Facebook, Twitter och Sahlgrenskas patientwiki!

bildstod-badge

Appstöd.se

Gör dina egna bildstöd och sök efter appar i våra webbresurser

komhit-flykting_400_01

Kommunikationsstöd för människor på flykt

TAKK för språket

AKK finns på många språk!

rätten att kommunicera

Dart står för rätten att kommunicera. Klicka på bilden för att läsa mer.