Bild på utprovningBild på utprovning

Välkommen till DART!

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om DART och vem som kan anmäla sig till oss här.


Just nu

2016-02-10
Lek och kommunikation är viktigt för alla barn, även barn med funktionsnedsättning.Vill du lära dig mer om hur man kan överbrygga svårigheterna när barnet har autism? Det finns fortfarande platser kvar på vår kurs "Lek och samspel med autism" den 11 mars!

2016-02-02
Nu startar projektet Delaktig i Ögonblicket på DART. Projektets syfte är att utforma ett informationsmaterial för hur man introducerar och stöttar användning av en ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Materialet inkluderar upplägg i flera programvaror och kommer enkelt att kunna laddas ner från DARTs webbplats.

2016-02-01
Välkommen till DARTs kostnadsfria temadagar den 23 och 24 mars! 2016 års tema är "Ett axplock av DART" och vi kommer visa och berätta om flera av våra verksamheter. Läs mer.

2016-01-27
"Bilder hjälper när det är svårt att förstå". Läs ett fint reportage om DARTs verksamhet och arbete med flyktingkartor på Västra Götalandsregionens webbplats.


Mer -->

Rätten att kommunicera

På Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd i Uppsala har man gjort en film som utgår från Rätten att kommunicera. Filmen bygger på den översättning som DART har gjort.


ALLTID PÅ DART


Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter

Hitta DART på Sahlgrenskas patientwiki. Där kan du själv skriva om dina erfarenheter. Tryck på VGR-loggan för att komma till wikin.

Bildstöd.se Appstöd.se

På våra webbtjänster Bildstöd och Appstöd kan du skapa egna bildkartor och söka information om appar för kommunikation.

TAKK för språket

AKK finns på många språk! Tryck på pratbubblan för att läsa mer om flerspråkighet och AKK.

DART står för rätten att kommunicera för alla. Tryck på bilden för att läsa mer.