God jul!

Välkommen till DART!

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med AKK - alternativ och kompletterande kommunikation - och datorstöd för alla åldrar.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om DART och vem som kan anmäla sig till oss här.


Just nu

2014-12-19
Välkommen till 15:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 1-2 juni 2015 i Göteborg! Årets tema är AKK och flerspråkighet. En av årets huvudföreläsare är professor Juan Bornman från universitetet i Pretoria i Sydafrika. Det färdiga programmet kommer i slutet av februari. Redan nu kan du reservera plats och även boka utställarplats. Läs mer i konferensblänkaren.

2014-12-16
Den 29 och 30 januari anordnar DART kostnadsfria temadagar dit alla är välkomna. 2015 års tema är appar för kommunikation och vi kommer visa och berätta om erfarenheter från vårt projekt kring detta. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

2014-12-16
Evidensrapporten ”Tidiga kommunikationsinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering” har uppdaterats och finns nu tillgänglig på Habiliteringschefernas förenings hemsida. Flera av studierna fokuserar på lekens och kommunikationsförmågans ömsesidiga betydelse för barnets utveckling. Här återfinns också de första studierna av hur kommunikationsappar fungerar och resultaten är mycket lovande.

2014-12-15
Läs en fin artikel hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) om Vincent, 10 år, som kommunicerar med hjälp av ögonstyrning.


Mer -->


ALLTID PÅ DART


Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter

TAKK för språket

AKK finns på många språk! Tryck på pratbubblan för att läsa mer om flerspråkighet och AKK.

DART står för rätten att kommunicera för alla. Tryck på bilden för att läsa mer.