Att kunna prata fast det inte längre är möjligt

Seminarium kring tidiga kommunikationsinsatser vid ALS med John Costello
Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrens aula, Göteborg, 9 maj 2018 kl 10-16

10.00-10.15 Välkommen!
Gunilla Thunberg och Malin Sixt Börjesson, logopeder vid Sahlgrenska Universtetssjukhuset och initiativtagare till dagen inleder. Gunilla är Docent i Logopedi, Göteborgs Universitet och arbetar vid Dart kommunikations- och dataresurscenter och Malin är verksam i ALS-teamet.  
10.15-12.30

Tidiga kommunikationsinsatser vid ALS.
John Costello är logoped och chef för en stor kommunikationsenhet i Boston. Tillsammans med hjälpmedelsföretag har man tagit fram en modell för att tidigt och i nära samarbete med patienten med ALS utforma personligt kommunikationsstöd. Patienten kan lagra sin egen röst och de ord och fraser man vill kunna säga – och som kan användas senare när de behövs, i samtalshjälpmedel. Detta sätt att arbeta sprids nu i USA och internationellt.

12.30-14.00

LUNCH och utställning.
Lunch eller kaffe ingår inte. Det finns flera restauranger och caféer på och nära Sahlgrenskaområdet – bland annat bredvid aulan.

14.00-14.45 John fortsätter.
John visar även exempel på enklare hjälpmedel och partnerstrategier som behövs för att göra kommunikation möjlig när inte datorn finns med.
14.45-15.30 Hur ser det ut i Sverige då?
Bitte Rydeman, logoped och forskare på Certec, Lunds Universitet och Malin Sixt Börjesson berättar och ger exempel.
15.30-16.00 Frågor och avrundning
Möjlighet att ställa fler frågor och diskutera

Seminariet ges kostnadsfritt genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en donation av NHL-proffset Mikel Backlund och hans sambo Frida Engström. Först-till-kvarnen-principen gäller.


Du anmäler dig till magnus.eriksson@vgregion.se senast 2/5. Uppge namn, ev arbetsplats och yrke – eller om du är patient/anhörig. Ange om du har särskilda behov när det gäller tillgänglighet (det finns några platser för rullstol). Vi kan också ha några deltagare på distans.

För frågor vänder du dig till gunilla.thunberg@vgregion.se eller malin.sixt.borjesson@vgregion.se

VÄLKOMMEN!

Ladda hem inbjudan