Bild på utprovningBild på utprovning

Välkommen till DART!

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om Dart och vem som kan anmäla sig till oss.

Anmäl dig till Darts adressregister för att få våra utskick om kurser och andra aktiviteter.


Just nu

2018-01-16
Vi söker föräldrar som vill delta i en fokusgrupp! Syftet med fokusgruppen är att diskutera hur ett program som ska förebygga våld kan utformas för användning tillsammans med barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar mellan 7-12 år. Läs hela inbjudan här.

2018-01-10
I januari avslutas projektet IN LIFE där vi har tagit fram kommunikationsstöd för äldre med demens. Nu finns presentationen från vårt avslutande seminarium uppe!

2017-11-14
Välkommen till en kostnadsfri tematräff med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Dart den 21 mars 2018! Du får ta del av aktuell forskning och praktiska exempel på hur AKK med tecken, bild- och symbolstöd kan stimulera och utveckla kommunikation. Läs mer och anmäl dig här.

2017-11-06
2018 års västsvenska kommunikationskarneval äger rum den 7-8 maj. Här kan du läsa en blänkare!

2017-11-02
Nu finns Darts kursprogram för våren 2018 ute på vår webbplats! Våra kurser kan du både gå på Dart och beställa som uppdragsutbildning till din verksamhet.


Mer -->

Rätten att kommunicera

På Infoteket om funktionshinder i Uppsala har man gjort en film som utgår från Rätten att kommunicera. Filmen bygger på den översättning som Dart har gjort.

LÄS MER OM

Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter
Följ oss på Facebook, Twitter och Sahlgrenskas patientwiki!

bildstod-badge

Appstöd.se

Gör dina egna bildstöd och sök efter appar i våra webbresurser

komhit-flykting_400_01

Kommunikationsstöd för människor på flykt

TAKK för språket

AKK finns på många språk!

rätten att kommunicera

Dart står för rätten att kommunicera. Klicka på bilden för att läsa mer.