Dagens program 16 januari 2019

Moderator: Moa Mannheimer, Barnafrid

08:00 Registrering och kaffe
08:30-09:15 Välkommen, inledning om Bildsamt och bildstöd Amanda Nyberg, DART
09:15-09:45 Att berätta om det som är svårt Per Andersson, Bohus-Björkö
09:45-10:15 Fika
10:15-11:00 Barn med funktionsnedsättning - ökad risk för våld och kränkning Carl Göran Svedin, Barnafrid
11:00-11:30 Att förebygga våld mot barn i särskola Amanda Nyberg, DART
11:30-12:00 Från tystnad till rättvisa för brottsoffer med kognitiv och kommunikativ funktionsnedsättning Robyn White, Pretorias universitet, Sydafrika
12:00-13:00 Lunch På egen hand
13:00-13:30 Att undervisa om våld med elever i grundsärskolan Lena Corin Andersson
Annika Edvardsson
Marie Björklund
Gymnasiesärskolan Alingsås
13:30-14:00 Att reda ut något som hänt Ingrid Mattsson Müller, DART
14:00-14:30 Att tala med någon som misstänks ha varit utsatt för våld Charlotte Qvandt, Barnahus Stockholm
14:30-15:00 Kaffe och fika
15:00-15:10 Här hittar du mer information och Bildsamts material Ingrid Mattsson Müller, DART
15:15-15:45 Alla har rätt att kommunicera!
Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska Skolmyndigheten
15:45-16:00 Vi avrundar dagen Amanda Nyberg, DART
Moa Mannheimer, Barnafrid

Konferensen

Program

Talare

Anmälan