Våra talare

Moa Mannheimer

Moa Mannheimer är leg psykolog och centrumchef för Barnafrid, nationellt kunskapscentrum för barn utsatta för våld och andra övergrepp vid Linköpings universitet.

Moa är moderator under konferensdagen och kommer att presentera talarna och leda dig genom dagens program.

Per Andersson

Att berätta om det som är svårt

Per Andersson - som själv har kommunikationssvårigheter - är ett energiknippe med mycket humor. Han föreläser gärna och är engagerad för andra, exempelvis genom föreningen ISAAC Sverige.

Per ger glimtar från sina egna tidiga upplevelser av att vara utsatt och av att försöka berätta. Om vikten av att bli lyssnad på, och trodd.

Carl Göran Svedin

Barn med funktionsnedsättning – ökad risk för utsatthet för våld och kränkningar

Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri med inriktning barnmisshandel och sexuella övergrepp vid Linköpings universitet. Han är också forskningsledare på Barnafrid.

Svedin belyser forskning och erfarenheter nationellt och internationellt när det gäller våld och kränkningar mot barn med funktionsnedsättning. Svedin kommer även prata om vad som behöver utvecklas när det gäller kunskap och information kring denna grupp.

Amanda Nyberg

Att förebygga våld mot barn i särskolan genom ökade kunskaper hos lärare, föräldrar och barn

Amanda Nyberg är leg logoped på DART, Sahlgrenska universitetssjukhuset, projektledare för Bildsamt och doktorand vid Centre for Augmentative and Alternative Communication, Pretorias universitet i Sydafrika.

Amanda berättar om att utforma och utvärdera en våldsförebyggande intervention som riktar sig till barn med kognitiva eller kommunikativa funktionsnedsättningar.

Robyn White

Från tystnad till rättvisa för brottsoffer med kognitiv och kommunikativ funktionsnedsättning

Robyn White, master i Alternativ och Kompletterande kommunikation, är doktorand vid Centre for Augmentative and Alternative Communication vid Pretorias Universitet i Sydafrika.

Robyn White tar upp behovet av att identifiera både hinder och faktorer som kan underlätta för en person med kognitiva och kommunikativa svårigheter som utsatts för brott då denne vittnar i domstol.

Lena Corin Andersson, Annika Edvardsson och Marie Björklund

Att undervisa elever med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar om våld

Specialpedagogerna Lena Corin Andersson och Annika Edvardsson och speciallärare Marie Björklund arbetar på gymnasiesärskolan i Alingsås.

Alla tre har tillsammans med sina elever medverkat i projektet för att ta fram Bildsamts förebyggande undervisningsmaterial om våld. De kommer att berätta om sina erfarenheter vid framtagandet av materialet och lyfter vikten av att prata om våld med denna elevgrupp.

Ingrid Mattsson Müller

Har något hänt? Att reda ut något som hänt

Ingrid Mattsson Müller är leg logoped på DART, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har arbetat i projekt Bildsamt och är även involverad i flera projekt, exempelvis KomHIT Flykting.

Ingrid visar en film på hur Bildsamts häfte för att reda ut misstankar om våld och andra missförhållanden kan användas. Hon kommer också att presentera Bildsamts hemsida och dess innehåll.

Charlotte Qvandt

Att samtala med någon som misstänks ha varit utsatt för våld

Charlotte Qvandt är barnförhörsledare och brottsutredare hos polisen på Barnahus Stockholm. Hon har varit delaktig i arbetet med att ta fram material som ska kunna användas på Barnahus när barn misstänks ha varit utsatta för brott.

Charlotte kommer att prese a55 ntera de material som k 966 an användas vid samtal med någon som misstänks ha varit våldsutsatt med ett särskilt fokus på hur bildstöd kan användas i samband med barnförhör.

Fredrik Malmberg

Alla har rätt att kommunicera!

Fredrik Malmberg är generaldirektör vid SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under åren 2008-2017 var han även Barnombudsman.

Fredrik talar om skolans ansvar att säkerställa alla elevers rättigheter.

Konferensen

Program

Talare

Anmälan