CallforAll - fjärrkommunikation för personer med komplexa kommunikationsbehov

Start | Om projektet


2018-07-10

Har du anmält dig redan? Vi kommer att gå igenom anmälningarna efter semestrarna och hör av oss till dig i augusti-september.

Har du inte anmält dig? Det går fortfarande bra att skicka in en anmälan!


Testa videotelefoni med talsyntes och symboler!

Har du kommunikationssvårigheter?

Använder du talsyntes ihop med text eller talsyntes ihop med symboler?

Har du något av programmen Grid, Communicator eller Rolltalk Designer?

Vill du prova en ny videotelefonitjänst där du kan använda din talsyntes eller ditt symbolsystem?

Bor du i Västra Götalandsregionen?

Då är du välkommen i vårt projekt!

Att vara med i projektet betyder att du träffar oss i projektgruppen och andra som provar videotelefonin några gånger. Mellan träffarna använder du videotelefonin hemma. Vi vill veta vad du tycker om videotelefonin och kommer fråga om det.

Du behöver ha en eller flera personer som hjälper dig med videotelefonin. Det kan vara en anhörig, assistent, pedagog, arbetsterapeut, logoped eller liknande. Du väljer själv vem du vill ha med dig i projektet.

Ansvariga för projektet är företaget nWise i Uppsala och Dart Kommunikations– och dataresurscenter i Göteborg.

Skicka in din intresseanmälan här

Har du frågor, hör av dig till Margret Buchholz, projektledare, Dart

E-post: margret.buchholz@vgregion.se

Telefon: 031-3420806