Delaktig i Ögonblicket

Start


hur gör jag?
om metod & teknik

Välkommen till projekt Delaktig i Ögonblicket! Här hittar du information och innehåll för att använda med ögonstyrd dator. Innehållet är gjort i programmen Communicator 5 och Grid 3. Materialet kommer att fyllas på kontinuerligt under projekttiden och allt material som läggs ut är fritt att ladda hem och använda.

Välj din profil!

För att på bästa sätt anpassa material för en person som ska använda en ögonstyrd dator behöver hänsyn tas till framför allt två faktorer:

  • hur väl personen förstår och kan uttrycka sig
  • hur väl personen kan styra datorn med sina ögon

Beroende på förmåga varierar behovet av svårighetsgrad på materialet i den ögonstyrda datorn både vad gäller innehållet och åtkomsten till det.

Profilerna i tabellen representerar nio olika nivåer av kommunikation och styrsätt. Klicka på den profil som bäst motsvarar kombinationen av förmågorna hos den person som ska använda den ögonstyrda datorn.

I BEHOV AV

Kommunikation:
Enkel

Kommunikation:
Medel

Kommunikation:
Avancerad

Styrsätt:
Enkel

Jackie

Alex

Sasha

Styrsätt:
Medel

Charlie

Nour

Teddy

Styrsätt:
Avancerad

Robin

Kim

Lou

Delaktig i Ögonblicket är ett projekt som syftar till att ta fram innehåll för ögonstyrda datorer. Projektet startade 2016 och pågår till december 2017. Projektet är finansierat av Vinnova.