Start | Alex


hur gör jag?

Alex

Alex

Styrsätt: Enkel

Kommunikation: Medelsvår


Ladda hem användarpaket som passar Alex

Ett användarpaket består av flera olika anpassningar som har satts ihop för att passa en enskild användares behov och förutsättningar. Alex användarpaket innehåller medelsvår kommunikation och är enkel att styra.

Medelsvår kommunikation

Enkel att styra

Kommunikationen sker medvetet och barnet har en egen intention att kommunicera och förstår att det går att påverka andra människor. Barnet har också förståelse för att ord kan kombineras för att skapa meningar. Barnet förstår många ord men kan behöva visst stöd för att använda dem i sitt eget uttryckssätt.
Har stora rutor och färre antal val. Det här kan passa barn som kan behöva tid på sig hur ögonstyrningen fungerar eller har nyligen börjat använda ögonstyrning. Barnet är på väg att förstå att vissa symboler öppnar en ny sida eller gör något. En del sidor kan vara länkade tillbaka automatiskt för att vara enkla och kräva färre antal klick.
Den här styrsättsnivån passar också för barn där det är svårt att få en bra kalibrering och där systemet inte har helt lätt för att se var på skärmen barnet tittar på grund av exempelvis synnedsättning, eller andra visuella svårigheter.


Välj en programvara för att se de färdiga användarpaketen:

Communicator 5
Communicator 5
Grid 3
Grid 3