Start | Charlie


hur gör jag?

Charlie

Charlie

Styrsätt: Medelsvår

Kommunikation: Enkel


Ladda hem användarpaket som passar Charlie

Ett användarpaket består av flera olika anpassningar som har satts ihop för att passa en enskild användares behov och förutsättningar. Charlies användarpaket innehåller enkel kommunikation och är medelsvår att styra.

Enkel kommunikation

Medelsvår att styra

Kommunikation som främst är styrt efter barnets intresseområden. Särskild betoning ligger på trycka-hända, där barnet antingen är på väg att förstå sambandet mellan ett tryck på skärmen och att något sker, eller nyligen har börjat förstå det. Innehållet bygger till stor del på vardags- och lekaktiviteter med möjlighet att välja samma sak flera gånger på raken eller att testa sig fram på olika sidor utan krav på att barnet ska kunna prestera ett ”rätt svar”.
Här fungerar det med medelstora rutor. Barnet har en relativt bra kalibrering. Kanske har hen startat med färre antal val men har nu använt ögonstyrd dator ett tag och har förbättrats i sin förmåga att styra. Hen vet eller börjar förstå att vissa symboler leder tillbaka till föregående sida eller avslutar aktiviteten.


Välj en programvara för att se de färdiga användarpaketen:

communicator 5
Communicator 5
Grid 3
Grid 3