Start | Communicator 5


Här finns alla enskilda paneler gjorda i Communicator 5. De är indelade i olika kategorier, och sorterade i bokstavsordning inom varje kategori. Klickar du på en panel hoppar du längre ner på sidan där du kan läsa mer eller se en film om den, och hämta hem den.

För att ladda hem rekommenderar vi webbläsaren Google Chrome. Det kan uppstå konstiga fel vid användning av t.ex. Internet Explorer eller Edge.

Film och foto

Prata och kommunicera

Skola

Access:YouTube

Filmmall 4 rutor

Filmmall 8 rutor

Mina album

Titta på foto

Webbkamera

YouTube-klipp

YouTube - djurfilmer

YouTube - musikvideo

Behov

Bliss 8x5

Bliss medel nivå

Bliss avancerad nivå

Det är något jag vill säga nivå 1

Det är något jag vill säga nivå 2

Det är något jag vill säga nivå 3

Fraser medel nivå

Fraser avancerad nivå

Fraser och snabbfraser

Frågor

Kontexter från Sonoflex
(5x5 med blissfärger)

Om mig

Prata - kategorier, fraser och ord

Prata nivå 1

Prata nivå 2

Prata nivå 3

Symbolkarta med Symbolstix

Addition

Division

Kalkylator

Multiplikation

Räkna föremål upp till 6

Räkna med tärningar

Siffror

Skoldag

Skolämnen - kontexter

Skolämnen - enkel

Subtraktion

Svarsalternativ

Lek och spel

Läsa och skriva

Musik

Cartoon memory 3 par

Cartoon memory 4 par

Cartoon memory 7 par

En tärning

Fish in the sea

Gömma nyckeln

Göra kort

Herbst landschaft gestalten

Interactive counting

Kaptenen befaller

Kaptenen befaller med personval

Memory - fordon

Memory - superhjältar

Potatishuvud

Pussel bondgård 9 rutor

Pussel hav 9 rutor

Pussel insekter 9 rutor

Pussel vilda djur 9 rutor

Två tärningar

What's in my garden?

Xylophone

Yatzy

Bokmall nivå 1

Bokmall nivå 2

Bokmall nivå 3

Bokstäver ABC

Fraser - stora knappar

Hitta bokstaven

Matcha bild med ord

Matcha ord med bild

Sagan om den lilla gumman

Skriva - mindre knappar

Skriva - stora knappar

Skriva - stora knappar ABC

Skriva - stora knappar QWERTY

Skriva med Word - stora knappar

Skriva med bokstäver

Skriva med symboler nivå 1

Skriva med symboler nivå 2

Skriva med symboler nivå 3

Barnvisor 12 rutor

Barnvisor 20 rutor

Barnvisor 4 rutor

Enkel musikspelare

Gitarrackord

Musikartister 3 rutor

Musikartister 9 rutor

Spela musikinstrument

Spotify nivå 1

Spotify nivå 2

Spotify nivå 3

Funktioner i datorn

Volym

Stänga av


Film och foto


Access:YouTube

En panel som är länkad till en version av YouTube som är mer användarvänlig och inte innehåller reklam etc. Det finns färdiga sökord (som lätt kan ändras av dig som hjälpare) och det går också att skriva in sökord med hjälp av ett skärmtangentbord. Knappar för Framåt, Bakåt och Välj gör det möjligt att navigera mellan YouTube-klippen.


Filmmall

En panel för att titta på film-/videoklipp som finns sparade i datorn. Detta är en mall, där du som hjälpare kan länka till filmer – t ex filmer som ni tagit själva (kanske med iPad eller mobil) och lagt över till datorn.


Filmmall 4 rutor


Filmmall 8 rutor


Mina album

En panel för att titta i fotoalbum. Här kan du som hjälpare skapa fotoalbum och lägga in de foton som du vill ska finnas i just det albumet. Det går att skapa flera album. Barnet kan sedan välja ett album och de foton som ligger i albumet bläddras igenom automatiskt.


Titta på foto

En enkel panel för att titta på fotografier. Den är länkad till Bilder under Dokument i datorn och visar ett foto i taget. Man bläddrar fram och tillbaka genom att klicka på pilarna vid sidan av fotot.

Under Inställningar - Inställningar för bildvisning går det att bestämma vilka foton från en specifik mapp från Mina dokument som ska visas.


Webbkamera

En panel för att ta fotografier med sin Tobii-dator. Ett klick på symbolen med kameran tar ett foto som sparas direkt på sidan.

Fotot sparas också under Mina dokumentCommunicator 5*Användarnamn*My Camera Pictures.

Vill du radera ett foto, klicka på symbolen för Ta bort.


YouTube-klipp

En panel för att titta på några YouTube-klipp, som är länkade till knapparna. Det går att byta bilder och länkar för att ändra innehållet och vilka filmklipp det går att välja på.


YouTube-filmer

En panel för att titta på YouTube-klipp med en helsida för att välja filmsekvens (med ett foto/en bild). Aktiveras en knapp öppnas Access:YouTube och en liten knapp finns i vänster hörn. Där avslutas filmen och man kommer tillbaka till sin ”välj-sida”.


Djurfilmer


Musikvideo


Tillbakaknapp

Prata och kommunicera


Behov

Panelen hänger ihop med panelen Prata nivå 3, och där går det att tala om att man behöver gå på toaletten, vill ha något att äta eller dricka samt att det kliar någonstans på kroppen.


Bliss 8x5

En panel som består av en Bliss-standardkarta där undersidorna är självstängande för snabb navigering. Vid behov av att välja flera ord under samma undersida kan en stanna-knapp användas. Det finns även stöd för grammatisk böjning genom knappen ”ändra form”. På huvudsidan finns även en sidopanel för kontexter som läggs till via Sonoflex (högerklick - alla paneler – symbolkommunikation – tilläggsprodukter - Sono Flex Kontrollpanel).

&
2000
quot; height= 2000 ;


Bliss medel

En panel som består av en Bliss-standardkarta med stora knappar på första sidan. Undersidorna är självstängande för snabb navigering men vid behov av att välja flera ord under samma undersida kan en stanna-knapp användas. Det finns även stöd för grammatisk böjning genom knappen ”ändra form”. På huvudsidan finns även en sidopanel för kontexter som läggs till via Sonoflex (högerklick - alla paneler – symbolkommunikation – tilläggsprodukter - Sono Flex Kontrollpanel).


Fraser medel

En panel med två versioner av fraser, första sidan består av Communicators inbyggda frasfunktion och det finns även en länk till fraser som är inlagda genom ”vanligt” innehåll i form av sidor som länkar till varandra. Det går naturligtvis att byta ordning på dessa två sidor om så önskas. För att lägga till fraser i Communicators inbyggda frasfunktion används redigeringsläge – verktyg – mina fraser. Användaren kan även själv lägga till och ta bort fraser.


Fraser avancerad

En panel med två versioner av fraser, dels genom ”vanligt” innehåll genom sidor som länkar till varandra och dels genom Communicators inbyggda frasfunktion. För att lägga till fraser i Communicator används redigeringsläge – verktyg – mina fraser. Användaren kan även själv lägga till och ta bort fraser.


Fraser och snabbfraser

Två paneler som hör ihop – där användaren väljer en startfras, och då kommer till en ny sida med val för att fortsätta kombinera ihop en mening. Meddelandefönster finns på sidorna i fraser och sparas mellan de olika sidorna. Snabbfraser är för att snabbt säga något och dessa skickas inte till meddelandefönstret.


Fraser


Snabbfraser


Frågor

En sida för att ställa frågor – med fyra alternativ att välja på. Det kanske är aktuellt med andra typer av frågor och då kan det behöva bytas ut bilder och ljud. Hur du gör det kan se under Tekniska tips för Communicator 5.


Kontexter från Sonoflex (5x5 rutor med blissfärger)

En samling paneler från Sonoflex som är anpassade med färre rutor per sida och med blissfärger. Laddas hem som en zip-fil.


Prata - kategorier, fraser och ord

En pratkarta som &au 2000 ml;r indelad i olika kategor 2000 ier och aktiviteter, med ord och fraser.


Prata, nivå 1

Två olika paneler som gör det möjligt för användaren att prata, uttrycka sig och välja. Panelerna har ett pragmatiskt uppbyggt innehåll. Panelen Det är något jag vill säga, som det går att komma till från alla sidor i panelen Prata, innehåller ord och fraser för att säga något som är viktigt, t ex. att något är fel eller är det är roligt eller kanske att man vill sluta.

Nivå 1 är enklare framförallt att styra och innehåller färre antal val.


Prata, nivå 1


Det är något jag vill säga, nivå 1


Prata, nivå 2

Två olika paneler som gör det möjligt för användaren att prata, uttrycka sig och välja. Panelerna har ett pragmatiskt uppbyggt innehåll. Panelen Det är något jag vill säga, som det går att komma till från alla sidor i panelen Prata, innehåller ord och fraser för att säga något som är viktigt, t ex. att något är fel eller är det är roligt eller kanske att man vill sluta.

Nivå 2 är uppbyggd på samma sätt som nivå 1 men har fler ordval och kan användas när barnet har kommit igång och provat nivå 1 en period och det finns behov av att utöka vokabulären.


Prata, nivå 2


Det är något jag vill säga, nivå 2


Prata, nivå 3

Två olika paneler som gör det möjligt för användaren att prata, uttrycka sig och välja. Panelerna har ett pragmatiskt uppbyggt innehåll. Panelen Det är något jag vill säga, som det går att komma till från alla sidor i panelen Prata, innehåller ord och fraser för att säga något som är viktigt, t ex. att något är fel eller är det är roligt eller kanske att man vill sluta.

Nivå 3 bygger på nivå 1 och nivå 2 men har ett utökat innehåll med ett skrivfält vilket ger möjlighet att kombinera ord till meningar. Innehållet vänder sig till något äldre barn.


Prata, nivå 3


Det är något jag vill säga, nivå 3


Om mig

En sida för att prata om sig själv – med fyra alternativ att välja på. Här är det viktigt att det är saker som stämmer in för just det barnet som ska använda panelen så det kan behöva bytas ut bilder och ljud. Hur du gör det kan se under Tekniska tips för Communicator 5.


Symbolkarta med Symbolstix

En panel med SymbolStix-bilder upplagda efter kategorier. Upplägget är gjort eft 2000 er bliss-systemet. Det 2000 går att ändra den grammatiska formen på ord. Panelen har en pop-up-sida med startfraser samt också en sida med fraser för att kunna säga något snabbt och sedan komma tillbaka till den sida man var på.

Skola


Matte

Fyra paneler för att träna matte i de fyra räknesätten. Det går att välja vilka talområden eleven ska räkna inom.


Addition


Subtraktion


Multiplikation


Division


Kalkylator

Kalkylator med de fyra räknesätten men inga ytterligare funktioner.


Räkna föremål upp till 6

Panelen startar med en meny där du väljer typ av bild, och om de ska komma i ordning eller o-ordning. Därefter slumpas ett antal bilder på skärmen och barnet väljer vilken siffra som matchar antalet. Panelen är hämtad från PageSetCentral, Tobii Dynavox.


Räkna med tärningar

Genom att klicka på en knapp kastas två tärningar, och därefter aktiverar barnet dessa tärningar och får höra hur många prickar det är. Aktiveras sedan meddelandefönstret där siffrorna kommit upp, läses hela talserien upp. Den här panelen är hämtad från PageSetCentral, Tobii Dynavox.


Siffror

En enkel panel för att benämna siffror.


Skoldag

En panel för att prata om vad som händer under en dag I förskolan eller skolan. Det finns sidor för samling, för att prata om väder, färger m.m.


Skolämnen - kontexter

Flera paneler med innehåll för olika skolämnen. De är uppbyggda på samma sätt men med ord relaterat till ett specifikt skolämne. Filen är en zip-fil med många filer inuti.


Skolämnen - enkel

En panel med sidor för olika skolämnen. Här behöver du fylla på de ord och fraser som passar i er skolsituation.


Svarsalternativ

Panelen ger möjlighet att svara på frågor på olika sätt, t.ex. i ett klassrum framme vid tavlan eller i en provsituation. Det finns olika typer av svarsalternativ att välja på.

Lek och spel

&l 2000 t;td colspan="3">

Göra kort

Panelen gör det möjligt för användaren att göra egna gratulations- eller inbjudningskort genom att välja färger och bilder.


Cartoon memory

Panelen gör det möjligt för användaren att spela memory. Finns med olika antal memory-kort.


3 par


4 par


7 par


En tärning

Panel för att kasta en tärning, att använda när man spelar spel. Ett klick på den röda ”kasta”-knappen ger en tärningssiffra (som varierar slumpvis).


Fish in the sea

Panelen gör det möjligt för användaren att spela "Fish in the sea", ett "trycka-hända"-spel.


Gömma nyckeln

En panel med en sida att använda i leken ”Gömma nyckeln”. Här går det att tala om var nyckeln är gömd, det vill säga fågel – fisk – mittemellan. Det går att berätta om det är varmt eller kallt när man letar.

2000Herbst - landskap

Enkel panel för trycka-hända-nivå. Bilden byggs upp genom ett klick på symbolerna i nederkanten. Ytterligare ett klick tar bort symbolen igen.


Interactive counting - räkna figurer

I panelen kan användaren räkna figurer i olika miljöer eller träna sig på trycka-hända.


Kaptenen befaller

En panel för leken ”Kaptenen befaller” – det vill säga barnet bestämmer vad alla ska göra, t ex dansa, hoppa på ett ben mm. Ett klick på knappen med Kaptenen säger ”Kaptenen befaller att alla ska…” och sedan görs ett val vad alla ska göra. En lek där även övriga barn i gruppen kan vara med, och man växlar om att vara den som bestämmer.


Kaptenen befaller


Kaptenen befaller med personval


Memory

Panelen gör det möjligt för användaren att spela memory. Finns med olika antal memory-kort.


Fordon


Superhjältar


Potatishuvud

I panelen kan användaren bygga en figur genom att välja olika ansiktsdrag och kläder. Bilden kan sedan skrivas ut.


Pussel

Panelen gör det möjligt för användaren att spela memory. Finns med olika antal memory-kort.


Bondgård


Djungel


Hav


Fjäril


Insekter

Vilda djur


Två tärningar

Panel för att kasta med två tärningar samtidigt, att använda när man spelar spel. Ett klick på den röda ”kasta”-knappen kastar tärningarna (siffrorna varierar slumpvis)


What's in my garden

Under de röda cirklarna döljer sig olika insekter. Klickar man igen förstoras de och låter.


Xylophone

Här kan man komponera en egen liten melodi genom att klicka på de färgade plattorna. För att lyssna, klicka på pilen ”Spela min låt”.


Yatzy

Panel för att kasta tärningar i spelet Yatzy. Man har tre kast på sig, och klickar på de tärningar man vill spara innan man går vidare med nästa kast.

Läsa och skriva


Bokmall

Panelen gör det möjligt att lägga in egna böcker för att kunna läsa med hjälp av datorn.


Nivå 1


Nivå 2


Nivå 3


Bokstäver ABC

Panelen innehåller ett enkelt tangentbord i bokstavsordning och möjlighet att skriva sitt namn.


Fraser - stora knappar

Panelen innehåller en lista med fraser indelade i kategorier, som går enkelt att uppdatera och redigera. Passar bra för den som kan läsa och skriva men som behöver stora knappar vid ögonstyrningen.


Hitta bokstaven

En panel för att träna var i ordet en bokstav finns – och det går att välja mellan i början, mitten eller slutet av ordet. Den här panelen är hämtad från PageSetCentral, Tobii Dynavox.


Matcha bild med ord

En bild visas på skärmen och tre alternativa ord där det gäller att välja rätt ord som matchar bilden.


Matcha ord med bild

Ett ord visas på skärmen samt tre alternativa bilder. När barnet klickar på ordet läses det upp med ljudning. Sedan väljer man rätt bild till det upplästa ordet.


Sagan om den lilla gumman

I den här panelen finns boken "Sagan om den lilla gumman" inlagd som en bok att läsa med den ögonstyrda datorn.


Skriva - mindre knappar

Ett tangentbord med QWERTY-upplägg och alla tangenter på samma uppslag. Undersidorna är självstängande men det finns också stöd för att stanna på sidan för att välja flera bokstäver. Ordprediktion sätts på och av genom f1 och f2. Det finns möjlighet att navigera i skrivfältet, spara och öppna dokument och välja hur tangenterna ska låta (bokstavera, ljuda, tyst). Tangentbordet kan väljas som standardtangentbord i Communicator (avancerade inställningar – tangentbord & språk).


Skriva - stora knappar

Panelen "Skriva - stora knappar" innehåller ett tangentbord som är uppdelat så att det går att få delar av det större. Passar bra för den som kan läsa och skriva men som behöver stora knappar vid ögonstyrningen. Inifrån denna panel kan panelen "Skriva med Word - stora knappar" öppnas. Panelen öppnar då samtidigt ett dokument i Word och skriver till det. Det innebär att tangentbordet i det läget bara nyttjar halva skrivbordsfönstret. Panelen har också en knapp för att öppna en panelen "Fraser - stora knappar".


Skriva - stora knappar


Skriva med Word - stora knappar


Skriva - stora knappar ABC

Ett tangentbord med ABC-upplägg där tangenterna är uppdelade i fyra delar. Undersidorna är självstängande men det finns också stöd för att stanna på sidan för att välja flera bokstäver. Ordprediktion sätts på och av genom f1 och f2. Det finns möjlighet att navigera i skrivfältet, spara och öppna dokument och välja hur tangenterna ska låta (bokstavera, ljuda, tyst). Tangentbordet kan väljas som standardtangentbord i Communicator (avancerade inställningar – tangentbord & språk).


Skriva - stora knappar QWERTY

Ett tangentbord med QWERTY-upplägg där tangenterna är uppdelade i fyra delar. Undersidorna är självstängande men det finns också stöd för att stanna på sidan för att välja flera bokstäver. Ordprediktion sätts på och av genom f1 och f2. Det finns möjlighet att navigera i skrivfältet, spara och öppna dokument och välja hur tangenterna ska låta (bokstavera, ljuda, tyst). Tangentbordet kan väljas som standardtangentbord i Communicator (avancerade inställningar – tangentbord & språk.


Skriva med bokstäver

Panelen innehåller flera olika typer av tangentbord och en sifferkarta.


Skriva med symboler, nivå 1

Panelen ger möjlighet att skriva och uttrycka sig med hjälp av symboler och färdiga fraser. Meddelandet går att få uppläst och utskrivet på papper.


Skriva med symboler, nivå 2

Panelen ger möjlighet att skriva och uttrycka sig med hjälp av symboler. Det finns flera kategorier att välja på med redan inlagda fraser.


Skriva med symboler, nivå 3

Panelen ger möjlighet att skriva och uttrycka sig med hjälp av symboler. Det finns flera kategorier att välja på med redan inlagda fraser. Denna panel är anpassad för och fungerar bäst tillsammans med paketet Pragmatiskt upplägg 3.

Musik


Barnvisor

Paneler (med olika antal val) för att lyssna på barnvisor – detta är en mall där du behöver lägga in bilder/foton och musikl&a 2000 ring;tar. En 2000 beskrivning för hur du gör det finns med i filmen.


Barnvisor,
4 rutor


Barnvisor,
12 rutor


Barnvisor, 20 rutor


Enkel musikspelare

En panel för att styra musikspelaren (MediaPlayer) i datorn. Man kan välja olika album och starta en låt, stoppa den och också hoppa framåt respektive bakåt i musiklistan.


Gitarrackord

En panel för att spela gitarrackord. Det blir extra roligt om det är någon vuxen med som kan spela gitarr och man spelar tillsammans.


Musikartister

En mall för att lägga in foton och användarens favoritartister. Det här är ett enkelt sätt att välja musik på där användaren också får se en bild av artisten och har möjlighet att höga respektive sänka volymen.


Musikartister 3 rutor


Musikartister 9 rutor


Spela musikinstrument

Enkel panel för att titta på och lyssna till korta ljudfiler med olika instrument.


Spotify, nivå 1

En panel för att enkelt styra en musiklista i Spotify. Det går att sätta på och pausa musiken samt hoppa till nästa låt i musiklistan.


Spotify, nivå 2

Panel för att styra musiklista i Spotify. Det finns knappar för att höja respektive sänka volymen, för att starta och pausa musiken samt hoppa framåt respektive bakåt i musiklistan.


Funktioner i datorn


Volym

En sida för att höja och sänka volymen på datorn. Via ett klick på antingen pil upp respektive pil ner höjs alternativt sänks grundvolymen på datorn med 20%. Panelen är användbar såväl när man lyssnar på musik som när man vill ha ett högre eller lägre tal.


Stänga av

Panelen innehåller val för att stänga av programmet Communicator och stänga av datorn.

height="35"