Start | Grid 3


Här finns alla enskilda anpassningar gjorda i Grid 3. De är indelade i olika kategorier, och sorterade i bokstavsordning inom varje kategori. Klickar du på en anpassning hoppar du längre ner på sidan där du kan läsa mer eller se en film om den, och hämta hem den.

För att ladda hem rekommenderar vi webbläsaren Google Chrome. Det kan uppstå konstiga fel vid användning av t.ex. Internet Explorer eller Edge.

Film, foto och musik

Prata och kommunicera

Skola

Enkel musik

Enkel se på film

Film, foto, musik nivå 1

Film, foto, musik nivå 2

Gitarrackord

Kamera 4x3

Kamera 5x5

Musik och Video 4x3

Musik och Video 5x5

Netflix-favoriter

Netflix-favoriter 4x3

Spela orkester

Spela xylofon

Spotify nivå 1

Spotify nivå 2

YouTube 4x3

YouTube 5x5

YouTube-favoriter

YouTube-favoriter 4x3

YouTube Sök

Behov

Bliss enkel nivå

Bliss medel nivå

Bliss avancerad nivå

Fraser 6x3

Fraser 6x5

Fraser 6x8

Kategorier och ordlistor 1

Kategorier och ordlistor 2

Kategorier och ordlistor 3

Pragmatiska ingångar medel

Pragmatiska ingångar avancerad

Prata - pragmatiskt upplägg 1

Prata - pragmatiskt upplägg 2

Prata - pragmatiskt upplägg 3

Startanpassning prata

Förskola och skola nivå 2

Kalkylator 4x3

Kalkylator 5x5

Läsa (olika media)

Läsa (olika media) 4x3

Matcha-uppgifter enkel

Matcha-uppgifter medel

Matcha-uppgifter avancerad

Mattespel

Para ihop

Svara på frågor

Svara på frågor 5x3

Lek och spel

Läsa och skriva

Funktioner i datorn

Kaptenen befaller, enkel

Kaptenen befaller, personval

Lek nivå 1

Lek nivå 2

Leka 2x2

Leka 3x3

Leka med leksaker

Pokémon Go enkel

Pokémon Go medel

Pokémon Go avancerad

Tärningar

Visuella scener - förenklade

Alla tangentbord

Dagbok

Dokument 4x3

Dokument 5x5

Enkel bokläsning

Legimus 4x3

Legimus 5x5

Legimus 6x7

Skapa egen berättelse

Skriva med symboler

Skriva nivå 1

Skriva nivå 2

Enkel Email 4x3

Enkel Email 5x5

Klocka 4x3

Klocka 5x5

Ljud- och röstinställningar

Ljud- och röstinställningar 4x3

Ljud- och röstinställningar 5x5

Styra Internet med ögonkontroll

Webbläsare 4x3

Webbläsare 5x5

Ögonstyrningsinställningar

Ögonstyrningsinställningar 4x3

Ögonstyrningsinställningar 4x5


Film, foto och musik


Enkel musik

Lyssna på musik. Byt musikfil genom att på den sida där musiken ska bytas gå in i redigeringsläge och gå in på Sida --> Kommando på sidstart --> spela musikfil --> bläddra (leta efter nya musikfilen på datorn).


Enkel se på film

Se på film. Byt filmfil genom att på den sida där filmen ska bytas gå in i redigeringsläge och gå in på Sida --> Kommando på sidstart --> spela video --> bläddra (leta efter nya filmfilen på datorn.


Film, foto och musik, nivå 1

Anpassningen har innehåll relaterat till film, foto och musik-aktiviteter.


Film, foto och musik, nivå 2

Anpassningen har innehåll relaterat till film, foto och musik-aktiviteter.


Gitarrackord

Spela gitarrackord.


Netflix favoriter

Välj mellan filmer på Netflix, redigeras genom att lägga in länkar till filmerna. Kräver Netflixkonto.


Spela orkester

En anpassning för att spela upp förinspelade musikfiler.


Spela xylofon

Spela xylofon. Du kan också spela upp det du har spelat genom att lägga till ljudfilerna i röstbanken. Ljudfilerna laddar du hem separat här nedanför.


Xylofonanpassning


Ljudfiler


Spotify, nivå 1

Spela musik via programmet Spotify. OBS: Du måste ha programmet installerat på datorn och du behöver ha ett konto på Spotify.


Spotify, nivå 2

Spela musik via programmet Spotify. OBS: Du måste ha programmet installerat på datorn och du behöver ha ett konto på Spotify.


YouTube favoriter

Titta på dina favoritfilmer på Youtube. Filmerna läggs in i redigeringsläget genom att länkar klipps in genom att söka på http://youtube.sensorysoftware.com/kids.html (fungerar bättre än vanliga Youtube i anpassningen).


YouTube Sök

Bläddra bland och spela miljoner videor på YouTube. Hämtad och modifierad från grids.sensorysoftware.com.

Lek och spel


Kaptenen befaller, enkel

Enkel lek som går ut på att barnet bestämmer vad alla ska göra. "Kaptenen befaller att alla ska" + ett val.


Kaptenen befaller, personval

Bestäm vad andra ska göra, med stöd för att välja specifika personer. Anpassningen är byggd så att personen väljs först och sedan aktivitet, i en specifik ordning så att leken får ett flyt.


Lek, nivå 1

Anpassningen har innehåll relaterat till lekaktiviteter.


Lek, nivå 2

Anpassningen har innehåll relaterat till lekaktiviteter.


Leka 2x2

En enkel anpassning med lekkartor.


Leka 3x3

En anpassning med lekkartor.


Leka med leksaker

Lek- och spelaktiviteter på enkel nivå med avancerat styrsätt.


Pokémon Go

Prata om Pokémon Go-appen.


Enkel styr


Medel styr


Avancerad styr


Tärningar

En tärning, två tärningar och en färgtärning. OBS: Storleken på tärningen kan behöva justeras beroende på skärmstorlek. Markera tärningen och klicka på stil --> storlek.

Prata och kommunicera


Behov

Anpassningen hör ihop med Pragmatiskt upplägg nivå 3, och det går att tala om att en behöver gå på toaletten, vill ha något att äta eller dricka samt att det kliar någonstans på kroppen.


Bliss enkel nivå

En anpassning baserad på Bliss standardkarta. Styrsättsnivån är enkel, med ett fåtal rutor på varje sida. Det finns stöd för blisskartans båda språkliga alternativ per ruta i och med prediktionsfältet som föreslår det andra alternativet.


Bliss medel nivå

En anpassning baserad på Bliss standardkarta. Styrsättsnivån är på medelnivå, med 30-35 rutor/sida. Det finns stöd för blisskartans båda språkliga alternativ per ruta i och med prediktionsfältet som föreslår det andra alternativet.


Bliss avancerad nivå

En anpassning baserad på Bliss standardkarta. Styrsättsnivån är avancerad, med många rutor på varje sida. På varje undersida finns dubbla fält från blisskartan (20+20). Det finns stöd för blisskartans båda språkliga alternativ per ruta i och med prediktionsfältet som föreslår det andra alternativet.


Fraser 6x3

En anpassning för att prata i fraser. På första sidan finns en sektion innehållandes frashistorik och en del fraskategorier. På undersidorna finns möjlighet att lägga till/ta bort fraser. Det är därför fördelaktigt att koppla in ett tangentbord till anpassningen.


Fraser 6x5

En anpassning för att prata i fraser. På första sidan finns en sektion innehållandes frashistorik och en del fraskategorier. På undersidorna finns möjlighet att lägga till/ta bort fraser. Det är därför fördelaktigt att koppla in ett tangentbord till anpassningen.


Fraser 6x8

En anpassning för att prata i fraser. På första sidan finns en sektion innehållandes frashistorik och en del fraskategorier. På undersidorna finns möjlighet att lägga till/ta bort fraser. Det är därför fördelaktigt att koppla in ett tangentbord till anpassningen.


Kategorier och ordlistor 1

Den här anpassningen använder sig av flikar med ordkategorier och varje kategori länkar till en ny sida där orden ligger i en ordlista. Det finns också en flik med fraser för snabb åtkomst till det som sägs ofta med möjlighet att lägga till eller ta bort fraser. Där ligger också ett tangentbord med ordprediktion.


Kategorier och ordlistor 2

Den här anpassningen använder sig av flikar med ordkategorier och varje kategori länkar till en ny sida där orden ligger i en ordlista. Det finns också en flik med tangentbord som har ordprediktion. Och även en flik med fraser för snabb åtkomst till det som sägs ofta med möjlighet att snabbt kunna lägga till eller ta bort fraser.


Kategorier och ordlistor 3

Den här anpassningen använder sig av sidor med flikar, där det finns ordkategorier som länkar till en ordlista på samma sida, därför har anpassningen inte så många sidor. Det finns också en flik med ett tangentbord som har ordprediktion. Och även en flik med fraser för snabb åtkomst till det som sägs ofta med möjlighet att snabbt kunna lägga till eller ta bort fraser.


Pragmatiska ingångar medel

En enkel kommunikationsanpassning med pragmatiska ingångar (jag vill, jag undrar, jag behöver osv). Varje sida har små inställningsknappar som kan användas av samtalspartnern. Det finns även ett enkelt tangentbord och "skriva saga".


Pragmatiska ingångar avancerad

En enkel kommunikationsanpassning med pragmatiska ingångar (jag vill, jag undrar, jag behöver osv). Varje sida har små inställningsknappar som kan användas av samtalspartnern. Det finns även ett enkelt tangentbord och "skriva saga".


Prata - pragmatiskt upplägg 1

Anpassningen har innehåll relaterat till kommunikation.


Prata - pragmatiskt upplägg 2

Anpassningen har innehåll relaterat till kommunikation.


Prata - pragmatiskt upplägg 3

En anpassning för att prata, uttrycka sig och göra val. Anpassningen har ett pragmatiskt uppbyggt innehåll. Sidorna under ”Det är något jag vill säga”, som det finns en länk till från alla sidor, innehåller ord och fraser för att säga något som är viktigt, t ex. att något är fel eller är det är roligt. Nivå 3 bygger på nivå 1 och nivå 2 men har ett utökat innehåll med ett skrivfält vilket ger möjlighet att kombinera ord till meningar. Innehållsmässigt vänder sig till något äldre barn.


Startanpassning prata

En mycket enkel pratkarta, främst utformad för att prova på ögonstyrning.

Läsa och skriva


Alla tangentbord

Här finns flera olika tangentbord, anpassade för olika styrsättsnivåer, att använda i anpassningar för kommunikation. Tanken är inte att den här anpassningen skall användas enskilt, utan att det utvalda tangentbordet skall importeras in i befintlig anpassning.


Dagbok

Skriv dagbok med förinställda alternativ.


Enkel bokläsning

En enkel läsa-bok-anpassning, där en talsyntes läser upp boktexten. Du kan med fördel fylla på med fler böcker. I startversionen finns en enkel variant av sagan om den lilla lilla gumman.


Legimus

Logga in på ditt konto på Legimus och välj bland dina böcker med ögonstyrning.


Legimus 4x3


Legimus 5x5


Legimus 6x7


Skapa egen berättelse

Den här anpassningen bygger på att kunna skapa egna berättelser. Det finns fyra berättelser inbakade; om ett troll, en robot, en snögubbe och en clown. Berättelserna kan berättas som de är tänkta eller så kan man hitta på sina egna knasiga och roliga berättelser.


Skriva med symboler

Anpassningen är tänkt för att skriva och uttrycka sig med hjälp av symboler. Det finns flera kategorier att välja på med redan inlagda fraser. Det finns sidor för att skriva dagbok och brev.


Skriva, nivå 1

Anpassningen har innehåll relaterat till läsning och skrivning.


Skriva, nivå 2

Anpassningen har innehåll relaterat till läsning och skrivning.

Skola


Förskola och skola, nivå 2

Anpassningen har innehåll relaterat till förskole- och skolaktiviteter.


Läsa (olika media)

Läs texter från PDF-filer, inskannade bilder eller på Internet.


Matcha-uppgifter enkel

Anpassningen innehåller uppgifter för att matcha rutor med varandra, för träning av bilder, ord och engelska. Spridda språkliga nivåer - anpassa själv genom att dölja inaktuellt rutor.


Matcha-uppgifter medel

Anpassningen innehåller uppgifter för att matcha rutor med varandra, för träning av bilder, ord och engelska. Spridda språkliga nivåer - anpassa själv genom att dölja inaktuellt rutor.


Matcha-uppgifter avancerad

Anpassningen innehåller uppgifter för att matcha rutor med varandra, denna version innehåller många rutor och har glosförhör som främsta fokus. Vid behov av andra, enklare uppgifter, prova istället en anpassning (samma namn) med färre rutor som har fler språkövningar på enklare nivå.


Mattespel

Flervalsfrågor för matte. Kan också användas för andra ämnen om uppgiften ändras på varje sida. Hämtad från och modifierad från grids.sensorysoftware.com.


Para ihop

Fyra övningar i att para ihop djur med olika egenskaper.


Svara på frågor

Ställ frågor som går att svara på med ja/nej/vet inte, eller med 1/2/3 genom att byta ord i en ordlista. Eleven kan sedan själv skriva ut sitt dokument om datorn är kopplad till en skrivare.

Funktioner i datorn


Ljud- och röstinställningar

Ställ in datorvolym, röstvolym och välj röst. Observera att du kan behöva justera de valbara rösterna, då de beror på vilka röster som finns installerade på datorn.


Styra Internet med ögonkontroll

En anpassning som öppnar olika webbsidor i Chrome där användaren genom en kontrollpanel väljer kommandon som styr webbsidan. OBS - kräver god precision i ögonstyrningen och kräver att Google Chrome är installerat på datorn. För att byta till annan hemsida, skriv in webbadressen i kommandot Start program, i fältet "Argument", på första sidan.


Ögonstyrningsinställningar

Här finner du kontrollruta för ögonstyrningsinställningar, knappar för att förbättra kalibreringen samt justera dwelltiden.


Enklare appar 4x3

Anpassningar som ingår i Grid 3 som "Tillgängliga appar", som här har förenklats till layouten 4x3 rutor.


Dokument


Email


Kalkylator


Kamera


Klocka


Musik & Video


Webbläsare


YouTube


Enklare appar 5x5

Anpassningar som ingår i Grid 3 som "Tillgängliga appar", som här har förenklats till layouten 5x5 rutor.


Dokument


Email


Kalkylator


Kamera


Klocka


Musik & Video


Webbläsare


YouTube