Start | Charlie


hur gör jag?

Jackie

Jackie

Styrsätt: Enkel

Kommunikation: Enkel


Ladda hem användarpaket som passar Jackie

Ett användarpaket består av flera olika anpassningar som har satts ihop för att passa en enskild användares behov och förutsättningar. Jackies användarpaket innehåller enkel kommunikation och är enkel att styra.

Enkel kommunikation

Enkel att styra

Kommunikation som främst är styrt efter barnets intresseområden. Särskild betoning ligger på trycka-hända, där barnet antingen är på väg att förstå sambandet mellan ett tryck på skärmen och att något sker, eller nyligen har börjat förstå det. Innehållet bygger till stor del på vardags- och lekaktiviteter med möjlighet att välja samma sak flera gånger på raken eller att testa sig fram på olika sidor utan krav på att barnet ska kunna prestera ett ”rätt svar”.
Har stora rutor och färre antal val. Det här kan passa barn som kan behöva tid på sig hur ögonstyrningen fungerar eller har nyligen börjat använda ögonstyrning. Barnet är på väg att förstå att vissa symboler öppnar en ny sida eller gör något. En del sidor kan vara länkade tillbaka automatiskt för att vara enkla och kräva färre antal klick.
Den här styrsättsnivån passar också för barn där det är svårt att få en bra kalibrering och där systemet inte har helt lätt för att se var på skärmen barnet tittar på grund av exempelvis synnedsättning, eller andra visuella svårigheter.


Välj en programvara för att se de färdiga användarpaketen:

communicator 5
Communicator 5
Grid 3
Grid 3