Start | Läs mer


Förhållningssätt och metodik


Teknik och programvaror

Vi har valt att ta fram material till Communicator 5 och Grid 3, dels för att de är de stora kommunikationsprogrammen i Sverige vid tidpunkten för projektet, dels för att det är program som även låter användaren styra omgivningen.