Start | Läs mer | NivåerNivåer

Våra användarpaket är gjorda för att passa för många olika barn som använder ögonstyrd dator. Det kan finnas stora skillnader i både den fysiska förmågan att använda blicken för att peka och klicka och i den kommunikativa eller språkliga förmågan, och på vilket sätt de kombineras.

Våra användarpaket utgår från tre olika nivåer för kommunikation och tre olika för styrförmåga. Här beskriver vi hur ett typiskt barn på varje nivå fungerar och klarar av. Det är viktigt att tänka på att förmågorna inte alls behöver matcha varandra - ett barn som är språkligt duktigt kan ha stora svårigheter att styra datorn, och på samma sätt kan ett barn ha en god styrförmåga men vara på en tidig språklig nivå.

Materialet är framtaget med barn med flerfunktionsnedsättning i åtanke, men kan förstås även passa för äldre ögonstyrningsanvändare om innehållet känns relevant.

Kommunikation

Styrsätt

Enkel kommunikation
Kommunikation som främst är styrt efter barnets intresseområden. Särskild betoning ligger på trycka-hända, där barnet antingen är på väg att förstå sambandet mellan ett tryck på skärmen och att något sker, eller nyligen har börjat förstå det. Innehållet bygger till stor del på vardags- och lekaktiviteter med möjlighet att välja samma sak flera gånger på raken eller att testa sig fram på olika sidor utan krav på att barnet ska kunna prestera ett ”rätt svar”.
Enkel att styra
Har stora rutor och färre antal val. Det här kan passa barn som kan behöva tid på sig hur ögonstyrningen fungerar eller har nyligen börjat använda ögonstyrning. Barnet är på väg att förstå att vissa symboler öppnar en ny sida eller gör något. En del sidor kan vara länkade tillbaka automatiskt för att vara enkla och kräva färre antal klick.
Den här styrsättsnivån passar också för barn där det är svårt att få en bra kalibrering och där systemet inte har helt lätt för att se var på skärmen barnet tittar på grund av exempelvis synnedsättning, eller andra visuella svårigheter.
Medel kommunikation
Kommunikationen sker medvetet och barnet har en egen intention att kommunicera och förstår att det går att påverka andra människor. Barnet har också förståelse för att ord kan kombineras för att skapa meningar. Barnet förstår många ord men kan behöva visst stöd för att använda dem i sitt eget uttryckssätt.
Medelsvår att styra
Här fungerar det med medelstora rutor. Barnet har en relativt bra kalibrering. Kanske har hen startat med färre antal val men har nu använt ögonstyrd dator ett tag och har förbättrats i sin förmåga att styra. Hen vet eller börjar förstå att vissa symboler leder tillbaka till föregående sida eller avslutar aktiviteten.
Avancerad kommunikation
Kommunikation på flerordsnivå, där barnet själv kan sätta samman symboler/ord till meningar. Den grammatiska förmågan behöver dock inte vara fullt utvecklad för att denna nivå ska passa. Barnet har viss förmåga att känna igen bokstäver, eller är på väg dit och har ett rikt ordförråd.
Avancerad att styra
Barnet har en utmärkt kalibrering och det fungerar styrsättsmässigt bra att använda många och ganska små knappar/rutor. Barnet har kanske använt ögonstyrd dator ett tag och vet vilka knappar/rutor som länkar vidare till fler alternativ