Start | Nour


hur gör jag?

Nour

Nour

Styrsätt: Medelsvår

Kommunikation: Medelsvår


Ladda hem användarpaket som passar Nour

Ett användarpaket består av flera olika anpassningar som har satts ihop för att passa en enskild användares behov och förutsättningar. Nours användarpaket innehåller medelsvår kommunikation och är medelsvår att styra.

Medelsvår kommunikation

Medelsvår att styra

Kommunikationen sker medvetet och barnet har en egen intention att kommunicera och förstår att det går att påverka andra människor. Barnet har också förståelse för att ord kan kombineras för att skapa meningar. Barnet förstår många ord men kan behöva visst stöd för att använda dem i sitt eget uttryckssätt.
Här fungerar det med medelstora rutor. Barnet har en relativt bra kalibrering. Kanske har hen startat med färre antal val men har nu använt ögonstyrd dator ett tag och har förbättrats i sin förmåga att styra. Hen vet eller börjar förstå att vissa symboler leder tillbaka till föregående sida eller avslutar aktiviteten.


Välj en programvara för att se de färdiga användarpaketen:

communicator 5
Communicator 5
Grid 3
Grid 3