Forskning och utveckling

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema | Doktorander


Våra kunskaper om kognition, kommunikation och språk växer i snabb takt. Tillsammans med den explosiva utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ger detta ständigt nya möjligheter att utveckla metodik och hjälpmedel för kommunikation och tillgänglighet.


Bild på utprovning Bild på forskning Bild på utprovning

Samtidigt ställs vi också inför nya utmaningar och svårigheter. Vår kunskap om teknik och metodik behöver hela tiden förnyas för att den nya tekniken skall bli tillgänglig och fungera i vardagen för alla och tillsammans med traditionella metoder och enklare hjälpmedel.

Det är därför en mycket viktig del av Darts uppdrag att medverka i utveckling och forskning inom dessa områden, och att förmedla resultat av eget och andras FoU-arbete till våra uppdragsgivare, professionella, personer med kommunikationssvårigheter, närstående och allmänheten.