AEGIS-projektet

(ÆGIS - Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards)

Finansiering
AEGIS-projektet (AEGIS – FP7-224348) är ett 4-årigt (2008-2012) omfattande internationellt projekt för IT-tillgänglighet med EU-stöd.

Partners
Konsortiet består av 20 partners från 10 länder. DARTs uppgift består främst i att medverka vid brukarförankringen vid genomförandet av projektet – i samband med specifikationer och tester av det som skall utvecklas. DART kommer också att mer direkt medverka i utvecklingen av grafiskt symbolstöd i OpenOffice-programmen och AKK-stöd i mobila miljöer – baserat på s.k. ”begreppskodning”

Bakgrund
Idag finns många tjänster där användaren ska kommunicera med programmet på olika sätt. Det kan vara e-postprogram där man kan läsa och skriva e-post, chat-tjänster för direkt kontakt med andra personer, kalenderfunktioner för att planera sin tid, eller adressböcker för att hantera sina vänners e-postadresser, telefonnummer mm. Det kan också handla om att använda mediaspelare eller nå radio- och TV-stationer. Dessa funktioner kan vara svåra att komma åt för personer med funktionshinder. Målsättningen är att förbättra situationen för de grupper som inte har samma möjligheter som andra att använda dagens teknologi.

Syfte
Projektet syftar till att ta fram verktyg för programutvecklare, så att de lättare kan anpassa sina program och tjänster så att de blir mer tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättningar, och även där det är ont om pengar och andra resurser.

Metod
Nästan allt arbete som görs i projektet kommer att vara s.k. öppen källkod, vilket innebär att det fritt får användas, spridas och vidareutvecklas av vem som helst. Arbetet kommer att ske i samarbete med användare, som ger synpunkter på och utvärderar det som görs under projektets gång.
Verktygen som utvecklas ska kunna användas både för den teknik som finns nu och teknik som kommer att utvecklas i framtiden, och bygger på ett s.k. ”öppet ramverk för tillgänglighet” - Open Accessibility Framework (OAF).

De områden där AEGIS vill förbättra tillgängligheten är:
1.    Datorns skrivbordsmiljö
2.    Interaktiva tjänster och aktiviteter över Internet
3.    Mobiltelefoner, handdatorer och liknande utrustning

Projektledare
Dr. Evangelos Bekiaris
+30-2310-498265
abek@certh.gr
http://www.hit.certh.gr

Kontaktperson på DART
Eva Holmqvist, 0707-85 02 80, eva.holmqvist@vgregion.se
Mats Lundälv, 0705-29 80 93, mats.lundalv@vgregion.se

AEGIS-projektets aktuellt-sida

AEGIS-projektets hemsida

Tillbaka