AKK och autism (Gunilla Thunbergs disputation)


Är arbetsnamnet på logoped Gunilla Thunbergs avhandlingsprojekt. Under ett års tid följde Gunilla fyra barn med autism då de kommunicerade med respektive utan samtalshjälpmedel i olika aktiviteter i hemmet. Projektet genomfördes i samarbete med Habiliteringarna i Mölndal respektive Centrala Göteborg. Projektet resulterade i fyra olika studier och artiklar som samlats i Gunillas avhandling:

I.       Thunberg, G., Dahlgren Sandberg, A., & Ahlsén, E. (2007). Communication Using Speech-Generating Devices: A Study of Four Children with Autism Spectrum Disorders. Manuscript submitted for publication.

II.      Thunberg, G., Ahlsén, E., & Dahlgren Sandberg, A. (2007). Autistic Spectrum Disorders and Speech-Generating Devices – Communication in Different Activities at Home. Accepted for publication in Clinical Linguistics and Phonetics.

III.     Thunberg, G., Ahlsén, E., & Dahlgren Sandberg, A. (2007). Interaction and Use of Speech-Generating Devices in the Homes of Children with Autism Spectrum Disorders – An Analysis of Conversational Topics. Manuscript submitted for publication.

IV.     Thunberg, G., Ahlsén, E., & Dahlgren Sandberg, A. (2007). Autism, Communication and Use of a Speech-Generating Device in Different Environments. A Case Study. Manuscript submitted for publication.


Du kan läsa om avhandlingen om du följer nedanstående länkar:


Svensk sammanfattning från avhandlingen (1 A4-sida med kompakt vetenskaplig text)

Engelsk sammanfattning från avhandlingen

Svensk sammanfattning med lite mer överskådlig och lättläst information

Avhandlingen går att beställa från bibliotek@ling.gu.se. Den är skriven på engelska.

Tillbaka