Appar för kommunikation – ett webbforum


Finansiering

Arvsfonden

Samverkande parter

DART, Myndigheten för delaktighet, Autism- och Aspergerföreningen, RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Göteborg med omnejd), FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)

Referensgrupp

Ulla Adolfsson och Fanny Pilo, Autism- och Aspergerföreningen
Christina Simonsson och Elin Uddenberg, FUB
Annelie Jordansson och Jon Klarström, RBU

Bakgrund

Smartphones och surfplattor har gjort sitt intåg i hjälpmedelsområdet och det finns nu många appar som personer med kommunikationssvårigheter kan använda för att underlätta sin kommunikation. Det finns hemsidor, bloggar och facebookgrupper som skriver om och diskuterar olika appar som hjälpmedel men det var svårt att hitta rätt bland olika forum och skaffa sig information.

Syfte

Det övergripande målet med projektet var att öka och samla kunskap om hur smartphones och surfplattor kan anpassas med appar för att ge stöd i vardagen för personer med kommunikativa svårigheter.

Metod
Projektet skapade ett webbforum, Appstod.se, som samlar appar för kommunikation och styrsätt för smartphones och surfplattor. Det är ett forum som är öppet för alla och bygger just på att många skriver om och även tycker till om appar. Under projekttiden optimerades forumet för att göra det ännu enklare att söka information, jämföra och ta del av andras erfarenheter av appar för kommunikation. Projektgruppen bidrog också till webbforumet genom att själva testa och utvärdera appar.

Under 2014 testade och utvärderade projektet appar tillsammans med två grupper, en användargrupp och en nätverksgrupp och fick många erfarenheter kring vad som är svårt och lätt, både vad det gäller att använda apparna men också allt runtomkring. Resultaten kring dessa utvärderingar sammanställdes och låg till grund för arbetet under det tredje projektåret. Då sammanställde och spred vi informationen kring forumet och dess innehåll, skapade vokabulärförslag till olika appar och tittade närmare på fjärrkommunikation.

Resultat

Projektledare
Margret Buchholz, margret.buchholz@vgregion.se, 031-3420806, 0707-850276