Översättning och utvärdering av Talking Mats – en metod för ökat självbestämmande


Samtalsmatta (TalkingMats) är en metod och ett redskap som utvecklats av logoped Joan Murphy m fl. på Stirling University i Skottland. En samtalsmatta är en matta med vilken personer som har kommunikationssvårigheter får stöd i att uttrycka sina åsikter med hjälp av bilder.

Syftet med samtalsmattan är att förbättra möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar att bli mer delaktiga i vardagligt socialt liv och olika sorters beslut.
Under 2007 översatte DART tillsammans med SÖK och FUB i Göteborg boken Talking Mats A Resource To Enhance Communication till svenska. Vi kartlade och beskrev hur samtalsmatta används i olika verksamheter och sammanhang såsom exempelvis förskola/skola, barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering, daglig verksamhet, boendeverksamhet för vuxna och hemmiljöer. Projektet genomfördes med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden.

Som ett resultat av projektet är kurser om metoden samtalsmatta nu en integrerad del av DARTs verksamhet.

Kontakt
Ansvariga för projektet var logoped Ulrika Ferm och arbetsterapeut Mia Tengel Jöborn från DART samt logoped Maja Sigurd-Pilesjö från SÖK.
Vid frågor kring projektet, metoden eller våra kurser om samtalsmatta idag, kontakta: