FoU-tema på DART

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema | Doktorander


I Darts uppdrag ingår att initiera, driva och informera om forskning och utveckling kring teknik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för personer med funktionsnedsättning och närstående.

Trots ett omfattande kursutbud, evidensseminarier och annan verksamhet hinner vi sällan berätta om våra projekt så som vi skulle vilja. Vi bjuder därför varje år in till en kostnadsfri projektdag.

Nedan ser du våra program:

Tema hösten 2011

Tema hösten 2012

Tema hösten 2013

Tema hösten 2014

Tema hösten 2015

Tema hösten 2016

Tema hösten 2017