Bild på utprovning Bild på utprovning

Välkommen till DART!

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med AKK - alternativ och kompletterande kommunikation - och datorstöd för alla åldrar.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om DART och vem som kan anmäla sig till oss här.


Just nu

2014-11-14
Den 12 november arrangerade vi FoU-tema på DART. Nu kan du ladda hem alla presentationer från dagen härifrån.

2014-11-14
O-ringen är världens största orienteringsäventyr som arrangeras i Boråsbygden. Nästa år bjuds nu även personer med funktionsnedsättning in att prova orientering. Projektet "O-ringen för alla" har tagit fram olika typer av anpassningar, både vad gäller fysisk och kognitiv tillgänglighet, t.ex. i form av bildstöd och förenklad information. Här finns projektets broschyr på svenska, engelska, samt en artikel i tidningen Skogssport.

2014-11-04
DART medverkar i höst i IFokus, ett nytt projekt som avser att stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar genom att utveckla en metod med bildstöd för vuxna att uttrycka sina åsikter rörande sin personliga assistans.

2014-10-27
Den 26 november anordnas en utbildningsdag för personal som arbetar nära personer med Huntingtons sjukdom. Under dagen ges chans till samtal, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Läs mer i inbjudan.


Mer -->


ALLTID PÅ DART


Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter

TAKK för språket

AKK finns på många språk! Tryck på pratbubblan för att läsa mer om flerspråkighet och AKK.

DART står för rätten att kommunicera för alla.
Tryck på bilden för att läsa mer.