Bild på utprovning Bild på utprovning

Välkommen till DART!

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning på specialistnivå
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Läs mer om DART och vem som kan anmäla sig till oss här.


Just nu

2015-02-16
Fin artikel i tidningen Föräldrakrafts februarinummer om projektet IFokus där DART medverkar.

2015-02-05
Vi vill tacka alla som kom på våra temadagar förra veckan! Det blev två väldigt lyckade dagar med många samtal om kommunikationsstöd och appar. Välkomna också på vårt slutkalas för projektet Appar för kommunikation i juni! Här går det att läsa lite mer om vad vi gjorde på temat och se några bilder.

2015-02-02
Fou Sjuhärad Välfärd, Hjärnkraft och Handikappforskning i Väst inbjuder till seminarium om hjärnans enastående förmåga till reparation och anpassning - plasticitet. Seminariet vänder sig till personal och fokuserar på ett rehabiliteringsperspektiv och äger rum den 21 april kl. 13.00-15.00 i Elin Odencrantssalen, ingång 29, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Borås. Dagen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast 14 april på www.fous.se/anmalan/hjarnan1

2015-01-22
AKKtiv-aktiviteter på DART våren 2015

AKKtiv kursledarutbildningar vänder sig till dig som vill hålla kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. KomIgång kursledarutbildning är vår grundkurs. När du har gått den kan du söka till någon av våra andra kurser. På KomUng kursledarutbildning lär du dig att hålla kurs för föräldrar till barn i skolåldern, och på KomFler kursledarutbildning är anpassad för kurser för flerspråkiga familjer. KomHem kursledarutbildning är en fördjupningskurs som du kan gå om du har genomfört minst en föräldrakurs i KomIgång, KomUng eller KomFler. Klicka på respektive kurs för att läsa mer och anmäla dig. Kontakta Britt Claesson om du har frågor.


Mer -->


ALLTID PÅ DART


Appar för kommunikation

Aktuella kurser

Pågående projekt

Kommunikationskarneval

samtalsmatteprick_02 Samtalsmatta

ogonprick Ögonstyrning

DART på Facebook DART på Twitter

TAKK för språket

AKK finns på många språk! Tryck på pratbubblan för att läsa mer om flerspråkighet och AKK.

DART står för rätten att kommunicera för alla. Tryck på bilden för att läsa mer.