Om kommunikationsstöd

Information | Om Dart | Utredning på Dart | Om kommunikationsstöd


Här kan du läsa mer om vad kommunikationsstöd är.

Informationen har enkel text och bilder. Den finns på flera språk.

Klicka på det språk du vill läsa på. Du öppnar då en PDF-fil.

Om kommunikationsstöd Om kommunikationsstöd Om kommunikationsstöd

Albanska

Arabiska

Bosniska, kroatiska, serbiska

Om kommunikationsstöd Om kommunikationsstöd Om kommunikationsstöd

Dari

Kurmanji

Pashto

Om kommunikationsstöd Om kommunikationsstöd Om kommunikationsstöd

Persiska

Somaliska

Sorani

Om kommunikationsstöd

Svenska