Utredning på Dart

Information | Om Dart | Utredning på Dart | Om kommunikationsstöd


Här kan du läsa mer om hur en utredning på Dart går till.

Informationen har enkel text och bilder. Den finns på flera språk.

Klicka på det språk du vill läsa på. Du öppnar då en PDF-fil i ett nytt fönster eller flik.

Utredning på Dart Utredning på Dart Utredning på Dart

Albanska

Arabiska

Bosniska, kroatiska, serbiska

Utredning på Dart Utredning på Dart Utredning på Dart

Dari

Kurmanji

Pashto

Utredning på Dart Utredning på Dart Utredning på Dart

Persiska

Somaliska

Sorani

Utredning på Dart

Svenska