INdependent LIving support Functions for the Elderly

Start | Webbtjänsterna


Projektet In Life

IN LIFE är ett projekt som utvecklat kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem.

Socialt samspel med andra är en fundamental mänsklig aktivitet och spelar en stor roll i vårt dagliga liv, men kan påverkas i takt att vi åldras. Kognitiv nedsättning på grund av t.ex. demens kan påverka kommunikationen på många sätt. Det kan handla om förmågan att förstå och producera tal, eller att påbörja, bibehålla och avsluta samtal på ett sätt som stimulerar sociala relationer.

IN LIFE är en del av ett EU-projekt som heter IN-LIFE (Innovations Actions, Horizon 2020). Samverkande parter är DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Linköpings Universitet.

Här finns en sammanfattning av projektet och dess resultat att läsa eller ladda hem och sprida.

I projektet har vi tagit fram tre olika webbtjänster, som alla är tänkta att stimulera till samtal och uppmuntra kommunikation och socialt samspel. Du kan läsa mer om webbtjänsterna och se hur du själv kan använda dem under "Webbtjänsterna".

Du kan läsa mer på EU-projektets egna sidor. Texterna är på engelska.

Lyssna på en radiointervju från P4 Östergötland med våra projektpartners i Linköping

Här kan du läsa presentationen för det avslutande seminariet vi höll 10 januari 2018