INdependent LIving support Functions for the Elderly

Start | WebbtjänsternaWebbtjänsterna

Vi har utvecklat två olika webbtjänster, CIRCA och CIRCUS. Båda två nås genom IN LIFE:s App-Center. Skapa ett konto för att kunna logga in och komma åt dessa tjänster (och andra som utvecklats i projektet).

Gå till App-Centret

CIRCA

CIRCA är en webbtjänst som är tänkt att stimulera till samtal och ge en trevlig stund. Här finns bilder, filmer och musik från olika tidsepoker. Man använder CIRCA genom att sitta tillsammans och prata om det innehåll som dyker upp. CIRCA är väldigt enkel och intuitiv att komma igång med. Det krävs ingen förberedelse för att börja ett samtal.

Såhär använder du CIRCA (via App Centre)

CIRCUS

CIRCUS är en webbtjänst som är tänkt att fyllas med bilder och filmer som man väljer själv. Man kan se det som ett slags fotoalbum som man kan använda som ett stöd för minnet och samtalet. CIRCUS syftar till att stimulera till meningsfulla samtal när man har svårt att själv komma igång och hålla igång tråden. Närstående eller personal kan hjälpa till med att lägga in innehåll.

Såhär använder du CIRCUS (via App Centre)

Om du har ett direktkonto till tjänsterna (om du t.ex. har varit med och provat i våra tester), finns det manualer för detta här:

Så här använder du CIRCA (direktinloggning)

Så här använder du CIRCUS (direktinloggning)