Information om 2014 års Kommunikationskarneval

2014 års Västsvenska kommunikationskarneval gick av stapeln 2-3 juni i Göteborg och hade temat "Kommunikativ tillgänglighet för alla".

Karnevalens grundtanke är som alltid att vara ett forum och en mötesplats för alla som verkar och arbetar inom området funktionsnedsättning.

Konferensen hölls i år på Clarion Post Hotel, Göteborgs nyaste, hetaste hotell mitt i city - ett stenkast från Centralstationen och flygbussarna.

Nedan finns handouts från de presentationer som hölls på karnevalen. Listan fylls på allt eftersom. Vissa av föreläsningarna filmades också av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Sarah Blackstone

Jan Terneby

Mats Lundälv

Ulrika Ferm

Gunilla Thunberg

Margret Buchholz och Ingrid Mattsson Müller

Eva Holmqvist och Britt Claesson

Katarina Mühlenbock

Anna-Mia Svensson och Anna Sjönvall

Linda Björk

Sonja Friberg och Annica Boström

Anja Morell och Eva Alenbratt