Västsvenska Kommunikationskarnevalen 2018

2018 års Västsvenska kommunikationskarneval kommer att anordnas 7-8 maj, med temat "Med sikte på framtiden - nya spännande möjligheter till kommunikationsstöd".

Karnevalens huvudföreläsare:

Bo Dahlbom, känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för samhälle och näringsliv. Bo är IT-professor vid Göteborgs universitet och forskningschef vid Sustainable Innovation. Han kommer att fokusera på vad den nya tekniken kommer att innebära för alla som arbetar inom skola, vård och omsorg.

John Costello, logoped vid Bostons barnsjukhus i USA. Han har ägnat sig åt kommunikationsstödjande insatser till barn som ligger på sjukhus och får svårt att kommunicera. I samverkan med hjälpmedelsföretag har han arbetat fram lösningar för att få fram relevant ordförråd och att använda personlig talsyntes.

Karnevalens grundtanke är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd. Årets karneval kommer att ha två spår – ett för dig som arbetar med barn och unga vuxna med funktionsnedsättning och ett spår för dig som arbetar inom vården och som är intresserad av kommunikationsstöd.

Konferensen kommer att hållas på Clarion Post Hotell, bara ett stenkast från centralstationen.

Anmälan till konferensen görs via Dalheimer hus hemsida; www.goteborg.se/dalheimershus, se under aktuella konferenser

Arrangörer:

  • Dalheimers hus
  • Eldorado, Social resursförvaltning i Göteborgs stad,
  • DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • ISAAC Sverige

Nedan finns handouts från presentationerna på karnevalen. Listan fylls på allt eftersom.

Martin Molin
Amanda Nyberg
Johnny Andersson och Anna-Karin Mattiasson-Ewelind
Josefin Hansson
Margret Buchholz och Jennie Gehlin
Eva Holmqvist, Sofia Wallin och Sandra Derbring
Ingrid Mattsson Müller och Josefin Hansson