Tips & material

Här hittar du tips, förslag, exempel och upplägg i olika kommunikationsprogram som Dart har tagit fram. Mycket av vårt material tas fram i våra projekt och sprids sedan på detta sätt för att komma till nytta.

Använd gärna vårt material som inspiration. Materialet är indelat i kategorier. Gå in och titta, ladda ner eller skriv ut. Om du söker någonting särskilt kan det hända att det inte alltid ligger under den kategori du förväntar dig, så titta gärna runt.

Tänk på att en del av vårt material kräver speciella program för att kunna öppnas. Vid problem att ladda hem eller öppna någon fil, är du välkommen att kontakta Sandra Derbring.

Bild- och symbolmaterial Samtalsmatta Appar
Kommunikationspass Läsa & skriva Bliss
Använda datorn och surfa Skriftbaserad AKK Ögonpekning
Kommunikationsväst Information om AKK MESSA
Bedömningsinstrument Vokabulär Ögonstyrning