Appar

Här samlar vi tips, material och exempel för hur man kan använda appar för kommunikation. Ni kommer kunna hitta anpassningar att ladda hem och fallbeskrivningar med tips på appar för olika situationer och personer.

David David är 19 år. Han använder en manuell rullstol och har ett otydligt tal. Han har svårt att komma igång med olika aktiviteter. Han använder en Android-platta med appar för att komplettera sin talade kommunikation.

Stina Stina är 8 år. Hon förflyttar sig med hjälp av rullstol och har inget funktionellt tal. Hon använder ögonstyrning och blisskartor för sin kommunikation.

Nils Nils är 7 år. Han har autism och en måttlig utvecklingsstörning. Han pratar och använder ett fåtal tecken, men både tal och tecken är otydliga. Han använder en iPad mini med appar för både närkommunikation och struktur och förståelse.

Ebba Ebba är 27 år. Hon har autism och måttlig utvecklingsstörning. Hon pratar och tecknar, men både tal och tecken är otydliga. Ebba använder en iPad Air med flera olika appar för både uttryck, förståelse, struktur och tidsplanering.

Sven Sven är 66 år och har afasi efter en stroke. Det är svårt för Sven att hitta ord och han har stora svårigheter att läsa och skriva. Sven använder en iPad mini med appar för när- och fjärrkommunikation, tidsplanering och uppläsning av text.
GoTalk Now

För att ladda hem upplägg som vi har gjort i GoTalk Now kan du göra såhär:

 • Öppna appen i din platta
 • Skapa en ny bok (eller använd en existerande som du vill fylla på)
 • Gå in på Page Editor
 • Stega framåt i boken tills du kommer till sista sidan
 • Tryck på den stora plusknappen längst till höger
 • Välj Online Gallery
 • Sök på DART
 • Tryck på det upplägg du är intresserad av, och välj att ladda hem det.
Widgit Go

För att ladda hem upplägg som vi har gjort i Widgit Go kan du följa dessa steg.

Först måste du ha kopplat appen till Dropbox:

 • Öppna Widgit Go och tryck på Edit i högra hörnet.
 • Tryck på Importera. Appen kommer att öppna din Dropbox och be om din tillåtelse att länka dit. Godkänn detta.
 • Nu skapas en mapp i din Dropbox som heter Apps/Widgit Go SE

För att ladda hem en anpassning, gör nu såhär:

 • Använd en enhet där du är inloggad på, eller kan logga in på Dropbox.
 • Klicka på länken till anpassningen.
 • Tryck på "Ladda ner" i högra hörnet. På vissa enheter finns det istället en liten pilsymbol i samma hörn. Om du har valet "Direktnedladdning" när du har tryckt här, så välj det. Välj annars "Spara till Dropbox".
 • Tryck på Öppna i Dropbox när sidan har laddats om
 • Nu förflyttas du till Dropbox och ombeds välja var du vill spara filen.
 • Tryck på Välj annan mapp längst ner, och navigera till mappen Apps/Widgit Go SE och tryck Välj.
 • Tryck sedan på Spara längst upp till höger.
 • Nu finns appen i din Dropbox.

För att se anpassningen i Widgit Go behöver du nu importera den:

 • Öppna Widgit Go och tryck på Edit.
 • Välj Importera.
 • Appen kommer automatiskt föreslå filerna i Dropboxmappen Apps/Widgit Go SE.
 • Klicka på anpassningen och välj Ja för att bekräfta ditt val.
 • Vänta en liten stund tills anpassningen installeras.