Bild och symbolmaterial - KomHIT


Nyheter

KomHIT-projektet har nyligen uppmärksammats på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Här kan du läsa artikeln om barnsjuksköterskan Merja Vantaa Benjaminsson och hennes erfarenheter i KomHIT-projektet.

Om materialet på denna sida

Här finns en del av det bildmaterial som tagits fram i KomHIT-projektet. Det finns också tips på annat material som kan passa som kommunikationsstöd inom barnsjukvård under rubriken Blandat.

Det material som fritt får användas och spridas är tillverkat i MS PowerPoint och MS Word, men kan också öppnas i LibreOffice Impress och LibreOffice Writer. Symbolbilderna i materialet lyder under olika licenser. Här finns information om licenser.

Mer material på bildstod.se

Du kan hitta mer material  som du kan skriva ut eller använda på surfplatta. Du kan också göra egna bildstöd eller göra ändringar i de som finns. Gå in på www.bildstod.se och skaffa ett konto. Här kan du se en film om hur bildverktyget fungerar, gjord av Hanna Virhammar, IKT-pedagog på Hälsa och Habilitering i Uppsala.

Använd gärna vårt material som inspiration till din egen verksamhet. Gå in under respektive område och titta, ladda ner och skriv ut. Du kan själv ändra i filerna. Om du söker något särskilt kan det hända att det inte alltid ligger under den verksamhetsrubrik du förväntar dig, så titta gärna runt inom de olika områdena.

Guider

Här hittar du en fin broschyr om hur bildstod.se kan användas. Originalet är gjort av Josefine Karlsson och Ellen Odéus på Arbetsterapin vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, och här har vi anpassat den lite. Du kan hämta den som PDF om du vill använda den som den är, eller som Publisher-dokument om du har programmet Publisher och vill redigera information och sprida lokalt.

Om du klickar på bilden kan du se några videoklipp på hur bildstödsmaterialet kan användas. Det finns också ett klipp om bemötande.

Lär dig mer

Här kan du läsa mer på DARTs webbplats om projektet KomHIT.

Projektets egen webbplats hittar du på www.kom-hit.se

Bildstödsverktyget hittar du på www.bildstod.se

Deltagande verksamheter

De verksamheter som deltar i KomHIT-projektet (2012 -2013) är Avdelning 320 Dagkirurgi, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (DSBUS) och Barn- och ungdomsdagvård på SÄS, Borås (Dagsjukvård), Lekterapin DSBUS (Lekterapi och annan lek), Barnlogopedi, Barnneuropsykiatriska kliniken och Regionhabiliteringen, DSBUS (Utredning och behandling), Mun-H-Center (Tandvård) och DART, DSBUS (Hjälpmedelsutprovning).

Dagsjukvård Hjälpmedelsutprovning Tandvård
Blandat Lekterapi och annan lek Utredning och behandling:

Om du inte har något officepaket på din dator kan du ladda ned Libre Office utan kostnad på http://www.libreoffice.org/.

Bilderna i det material vi skapat är framför allt hämtade från programmet Picto Selector http://www.pictoselector.eu/

Det finns också material gjort i programmet Communicate: In Print www.hargdata.se. För att få tillgång till det materialet behöver man ha In Print installerat på sin dator.