Komigång kartor AKKTIV

KomIgång

KomUng

För att kunna använda våra nedladdningsbara filer behöver du Boardmaker, InPrint, eller Widgit och Acrobat Reader. Alla filer laddas hem som zip-filer. Du behöver därför också ett verktyg för att hantera komprimerade filer, t ex komprimeringsverktyget i Windows xp.

Nästan alla KomIgång kartorna finns också med så kallade fria symboler. Dessa är gjorda i programmet OpenOffice Impress. Till kartorna har vi använt symbolbasen ARASAAC som finns på www.catedu.es/arasaac/. För att hämta kartorna behöver du inget specialprogram som t.ex. Widgit. För att göra förändringar i kartorna behöver du OpenOffice/LibreOffice eller Microsoft Office PowerPoint. Kartorna får spridas fritt.

Extrahera, packa upp kartorna och lägg dem i en katalog som tillhör resp program, dvs Boardmaker, InPrint och Widgit eller PowerPoint/Impress.

I kursboken som används under AKKtiv-utbildningarna kan du läsa mer om hur du använder kartor och metodik för utforma personliga kartor och anväda dessa i vardagen och tillsammans med andra kommunikationsstöd som
t ex tecken som AKK.