Mobil-appar

Informell sammanställning över intressanta appar för iPhone, iPad, iPod Touch och Android. Uppdaterat 2 januari 2013 (pdf-fil)

Information och presentationer från våra app-seminarium

Här hittar du Appoteket Krutet på DART, en hörna med surfplattor och smartphones och tips, råd och information kring hur de kan användas för personer med funktionsnedsättning.

Några exempel på appar som kan ge kognitivt stöd i vardagen från Hjälpmedelsinstitutet.

Enkät för att undersöka användandet av smartphones, läsplattor och appar

Nu kan vi kortfattat presentera delar av resultatet av enkäten vi delade ut på Kommunikationskarnevalen 2011, tack ALLA som fyllt i. Resultatet finns här.

Vi skall nu granska resultatet lite mer djupgående. Fortsätt gärna att fylla i vår enkät här ovanför!

Föreläsning på kursen "AKK för Vuxna"
Smartphones och surfplattor som kommunikationshjälpmedel

Föreläsning på nationell vuxenhabiliteringskonferens 15 september 2011
Appar för ”Smartphones” och ”Läsplattor” inom området kommunikation