Ögonpekningsböcker

Gayle Porter

Dessa två ögonpekningsböcker med nivåer och kommunikativa ingångar är översatta från norska och tillverkade i programmet Boardmaker. Du behöver alltså detta program för att komma åt materialet. Idéerna till upplägget kommer ursprungligen från den australiensiska logopeden Gayle Porter. Mer information om material och metodik runt detta finns på ISAAC Norges hemsida. Tack till Tone Mjøen i Norge och Emmy Kjelmann i Danmark för att ni delar med er av ert material!

Tidig ögonpekning Boardmaker (zip-fil)

Exempel på personlig ögonpekningsbok Boardmaker (zip-fil)

Speakbook

Speakbook är en ögonpekningsbok som är utvecklad av Patrick Joyce. Speakbook finns ursprungligen i flera versioner. Den som finns nedan är översatt av DART från engelska och finns tillgänglig som pdf-fil. Du kan läsa mer om Patrick och metoden på Speakbooks hemsida.

Speakbook/Pratboken (PDF)

En annan version av Speakbook är gjord av Malin Sixt Börjesson på Neurologopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hela boken är i färg, till skillnad från den ovan. Den har även en alternativ bokstavstavla inlagd, där endast ramarna och inte hela rutorna är färglagda. Översättningen är samma som DARTs.

Speakbook/Pratboken i färg (PDF)