Utbildnings- och informationsverksamhet

Utbildning | Våra kurser Tema | Uppdragsutbildningar | Studiebesök


En av Darts uppgifter är att sprida kunskap kring kommunikation och hur man kan stödja personer med kommunikationssvårigheter och deras omgivning.

Teknik och metodik utvecklas ständigt. Dart driver och följer denna utveckling. Vi anordnar regelbundet temadagar kring olika ämnen och är medarrangörer av Västsvenska Kommunikationskarnevalen.

Symbol för utbildning Bild på utbildning Symbol för utbildning

Dart erbjuder kurser, seminarier och workshops kring programvaror eller metoder för att stödja kommunikation. Vi har ett fast kursprogram varje termin. Vi håller också kurser inom olika universitetsutbildningar.

Dart kan också komma till er verksamhet och hålla utbildning på hemmaplan. Alla våra kurser kan ges som uppdrag, och vi kan även skräddarsy utbildningar efter era behov. Läs mer om uppdragsutbildningar på Dart här.

Det går bra att kontakta Dart vid frågor om kommunikationsstöd. Du kan också anmäla dig till Darts adressregister och få våra utskick om kurser och andra aktiviteter.