Utbildningar på DART hösten 2018


Utbildning | Våra kurser | Tema | Uppdragsutbildningar


Dart erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin. Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Nedan hittar du Darts kurser organiserade utifrån följande områden: Kursledarutbildningar i AKKtiv, Kommunikativ tillgänglighet och miljö, Datorprogram, Metoder och Alternativa styrsätt och appar.

Om datumet är rödmarkerat går det inte längre att anmäla sig till kursen.

Kursledarutbildningar i AKKtiv


Våra AKKtiv-kurser syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i kurser för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

AKKtiv KomIgång barnlogopedi 26-28 september
pil
AKKtiv KomIgång habilitering 10-12 oktober pil
AKKtiv KomIgång påbyggnadsutbildning 22-23 november
pil

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

tillganglighet
På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

Kommunikationsstöd i skolan:
Att arbeta för delaktighet, relationer och utveckling
4 oktober
pil
KOMPIS handledarutbildning:
Kommunikation genom pekprat i skolmiljö
24-25 oktober
pil
Tecken bland annat 23 oktober
pil
Kommunikationsstöd vid utmanande beteende 14 november pil
Alternativ och kompletterande kommunikation - en grundkurs
16 oktober + 15 november
pil
KomHIT kommunikationsvägledarutbildning:
Kommunikationsstöd i vårdsituationer
19 oktober
pil

Datorprogram

programvaror
På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Communicator 5 grundkurs 17 oktober
5 december
pil
Communicator 5 fördjupningskurs 21 november
pil
Grid 3 grundkurs 8 oktober
12 november
pil
Grid 3 fördjupningskurs 19 november
pil

Metoder

metoder
På DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Samtalsmatta 5 oktober + 9 november
6 november + 11 december
pil
PODD - 2 dagars introduktionskurs 30-31 augusti
2-3 oktober
pil
PODD - five days advanced course 26-30 november pil

Alternativa styrsätt och appar

hogteknologi
På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Lär dig handskas med ögonstyrd dator!
13 november
pil