Utbildningar på DART våren 2018


Utbildning | Våra kurser | Tema | Uppdragsutbildningar


Dart erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar efter era behov och har ett kursprogram som återkommer varje termin. Våra utbildningar består av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Nedan hittar du Dart kurser organiserade utifrån följande områden: Kursledarutbildningar i AKKtiv, Kommunikativ tillgänglighet och miljö, Datorprogram, Metoder och Alternativa styrsätt och appar.

Om datumet är rödmarkerat går det inte längre att anmäla sig till kursen.

Kursledarutbildningar i AKKtiv


Våra AKKtiv-kurser syftar till att utbilda yrkesverksamma att kunna hålla i kurser för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

AKKtiv KomIgång barnlogopedi 6-8 mars pil
AKKtiv KomIgång habilitering 14-16 mars pil
AKKtiv KomIgång påbyggnadsutbildning 27-28 mars pil
AKKtiv KomHem 10-11 april pil

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

tillganglighet
På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

Alternativ och kompletterande kommunikation - en grundkurs 8 februari + 1 mars pil
Kommunikationsstöd vid utmanande beteende 22-23 mars + 12 juni
pil
KOMPIS handledarutbildning:
Kommunikation genom pekprat i skolmiljö
11-12 april pil
Lek och samspel vid autism 19 april pil
KomHIT kommunikationsvägledarutbildning:
Kommunikationsstöd i vårdsituationer
24 april
pil

Datorprogram

programvaror
På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Grid 3 grundkurs 19 februari
19 mars
21 maj
pil
Communicator 5 grundkurs 27 februari
25 april
pil
Grid 3 fördjupningskurs 16 april pil
Bildstöd med Widgit Online i skolan
20 april pil
Lär dig Widgit Go
2 maj pil
Lär dig Predictable
2 maj pil
Communicator 5 fördjupningskurs 16 maj pil

Metoder

metoder
På DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Samtalsmatta 13 februari + 13 mars
10 april + 15 maj
pil
PODD 20-21 mars
3-4 maj
pil

Alternativa styrsätt och appar

hogteknologi
På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Lek och samspel med ögonstyrd dator 2 mars
pil
Lär dig använda ögonstyrning! 5 mars pil