AKKtiv KomIgång barnlogopedi - kursledarutbildning


Beskrivning
Denna utbildning vänder sig till dig som vill leda en kurs i kommunikation, lek och AKK för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter på allmän eller barnlogopedisk mottagning eller utredningsteam. För att hålla en AKKtiv föräldrakurs krävs att du har genomgått kursledarutbildningen. 

Avsedd för
Logopeder, pedagoger, psykologer med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta med barn med kommunikationssvårigheter. Föräldrakursen ska ledas av två personal varav minst en logoped.

Innehåll

  • Aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.
  • Genomgång av innehållet i föräldrakursen
  • Genomgång av hemsida med material till föräldrautbildningen
  • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal


Kostnad
5 800 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår. 

Tid
09.00-16.00 alla tre dagarna.

Övrigt
Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Datum våren 2018 Anmäl dig senast
6-8 mars
9 februari

Kursledare
Britt Claesson, Åsa Björkman

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.