AKKtiv KomIgång habilitering - kursledarutbildning


Beskrivning

Kursledarutbildning vänder sig till dig som vill leda en KomIgång-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. För att hålla en KomIgång-kurs krävs att du har genomgått kursledarutbildning. Till KomIgång-kursen finns ett kursmaterial med kursbok, filmer och kursledarmaterial.

Avsedd för
Logopeder, pedagoger, psykologer och arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta med barn med kommunikationssvårigheter. KomIgång-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Innehåll
Under kursens gång:

  • aktuell forskning avseende kommunikationsutveckling, AKK och tidig intervention.
  • kursmoment och kursmaterial till KomIgång-kursen
  • övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal


Kostnad
5 800 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid
09.00-16.00 alla tre dagarna.

Övrigt
Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se. Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Datum våren 2018
Anmäl dig senast
14-16 mars Anmälan är stängd

Kursledare
Britt Claesson

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.