AKKtiv KomIgång påbyggnadsutbildning för kursledare

Flerspråkighet, ungdomar, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning


Beskrivning
AKKtiv påbyggnadsutbildning ersätter tidigare kursledarutbildningarna KomUng och KomFler. Det finns ett behov av att kunna anpassa AKKtiv KomIgång utifrån olika förutsättningar som finns runt om i landet. Läs mer om kursen på www.akktiv.se/kursledarutbildning

Avsedd för
För deltagande i denna kurs krävs att du har genomgått kursledarutbildning KomIgång.
Kursen riktar sig till kursledare som vill fördjupa sig och kunna anpassa KomIgång (till flerspråkighet, ungdomar, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och/eller hörselnedsättning). Den vänder sig också till dig som vill hålla i någon av kurserna KomUng, KomFler, KomIgång syn eller KomIgång flerfunktionsnedsättning

Innehåll

  • Erfarenhetsutbyte
  • Anpassa KomIgång-kursen för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter utifrån olika behov
  • Kursmoment och kursmaterial till KomUng-kursen
  • Kursmoment och kursmaterial till KomFler-kursen
  • Lek eller aktivitet? Samtal kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar
  • AKK på modersmålet. Samtal kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar


Kostnad
5 200 kr exkl moms, kaffe och lunch ingår. I kurspriset ingår också kursledarmaterialet till KomUng och KomFler.

Tidsåtgång
9- 16.30 båda dagarna

Övrigt
Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se/kursledarutbildning
Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Datum våren 2018
Anmäl dig senast
27-28 mars Anmälan är stängd

Kursledare
Britt Claesson

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.