Alternativ och kompletterande kommunikation – en grundkurs

Beskrivning

Grundkursen ger dig en överblick över kommunikation, AKK, metoder och redskap. Grundkursen ska ge dig kunskap för att komma igång med AKK i den miljö där du befinner dig.

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till alla som möter personer i behov av stöd i sin kommunikation, både närstående och professionella.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationssvårigheter och AKK
  • AKK i förhållande till kognitivt stöd
  • Redskap och metoder
  • Vad krävs av omgivningen för att stödja AKK-användare
  • Under kursen varvas teori, praktiska övningar och diskussion
  • Hemuppgift som genomförs mellan kursdag 1 och 2

Kostnad

3 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

9-16

Övrigt

Grundkursen är en bra start för dig som inte arbetat aktivt med AKK tidigare. Den ger också en grund för att gå vidare med en fortsättningskurs, exempelvis KOMPIS handledarutbildning.

Datum

Hösten 2018 Anmäl dig senast
16 oktober + 15 november Kursen är fulltecknad

Våren 2019 Anmäl dig senast
3 april + 8 maj 1 mars

Kursledare

Gunnel Ivarsson och Helena Molker-Lovén

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.