KomHIT kommunikationsvägledare

kommunikationsstöd i vårdsituationer

Beskrivning

Denna kursdag ger kunskap om hur du som vårdpersonal kan underlätta kommunikationen med patienter som har en kommunikativ sårbarhet av något slag. Kursdeltagarna får med sig en modell för att kunna införa kommunikationsstöden i sin verksamhet och vägleda sina arbetskamrater i KomHIT-modellen. Efter genomgång kurs får varje deltagare ett diplom.

Avsedd för

Anställda inom sjukvårds- och tandvårdsverksamhet och andra verksamheter, däribland BUP-mottagningar, som möter personer i behov av kommunikationsstöd

Förkunskaper

I god tid innan utbildningsdagen kommer du få information med länkar du ska besöka för att vara förberedd inför dagen. Detta tar ungefär 60 minuter.

Kursinnehåll

I KomHIT-modellen ingår kunskap om:

  • Betydelsen av kommunikation och kommunikativa rättigheter, särskilt kopplat till FNs konvention för personer med funktionsnedsättning och nya patientlagen
  • Kommunikationsstödjande åtgärder
  • Metodik och praktik kring att tillverka bildstöd för information och kommunikation
  • Planering av införandet av modellen i den egna verksamheten

Kostnad

2 050 kr. Kaffe och lunch ingår.

Tid

09.00-16.00

Datum

Våren 2019 Anmäl dig senast
10 maj
14 maj
12 april
12 april

Hösten 2019 Anmäl dig senast
25 oktober
27 september

Kursledare

Ingrid Mattsson Müller

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.