KomHIT kommunikationsvägledarutbildning:

kommunikationsstöd i vårdsituationer


Beskrivning 
Denna kursdag förbereder dig för att vägleda din verksamhet i kommunikativ tillgänglighet och arbete med bildstöd

Avsedd för 
Anställda inom sjukvårds- och tandvårdsverksamhet och andra verksamheter, bland annat BUP-mottagningar, som möter personer i behov av kommunikationsstöd.

Innehåll 
I KomHIT-modellen ingår kunskap om:

  • Betydelsen av kommunikation och kommunikativa rättigheter, särskilt kopplat till FNs konvention för personer med funktionsnedsättning och nya patientlagen
  • Kommunikationsstödjande åtgärder
  • Metodik och praktik kring att tillverka bildstöd för information och kommunikation

Du som går kursen får med ett undervisningspaket och en arbetsmodell att använda i din verksamhet. Du gör också en plan för vägledning och implementering. Du får genom utbildningen ett diplom i KomHIT-modellen. 

Kostnad
1875 kr. Kaffe och lunch ingår.

Tid 
09.00-16.00

Övrigt 
Innan kursdagen är det ett önskemål att du förbereder dig genom att ha tagit del av några texter och filmer på vår webb-sida www.kom-hit.se. Detta tar ca 60 min. Du får anvisningar om detta när du blivit antagen till kursen.

Datum våren 2018 Anmäl dig senast
24 april 30 mars

Kursledare
Ingrid Mattsson Müller

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.