Kommunikationsstöd vid utmanande beteende


Beskrivning

Du kommer att få teoretisk och praktisk kunskap om kommunikation, kommunikationsstöd och utmanande beteende (självskadadande och/eller utagerande). Utifrån ett konkret fall arbetar du med kommunikationsstöd för att förebygga och minska utmanande beteende.

Avsedd för
Anhöriga och personal till personer med utmanande beteende och kommunikationssvårigheter. Vi rekommenderar att man kommer två från en arbetsplats/verksamhet/familj. Det är en fördel om minst en av er har erfarenhet av att arbeta med bilder och tecken.

Innehåll

Dag 1 och 2:
•    Teori kring kommunikation och utmanande beteende med utgångspunkt från socialstyrelsens kunskapsstöd
•    Kommunikativa rättigheter och AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
•    Hur jobbar vi med kommunikation och AKK för att förebygga utmanande beteende?
•    Gemensam problemlösning som modell för att minska utmanande beteende 

Dag 3:
•    Genomgång och diskussion utifrån egna fall

Under kursen får du ta del av föreläsningar, konkreta fall och filmer samt arbeta med övningar i grupp. Mellan Dag 1-2 och 3 arbetar du på hemmaplan med ett eget fall. 

Kostnad
6825 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid
Dag 1 10.00-17.00
Dag 2 9.00-16.00
Dag 3 09.00-16.00

Övrigt
Vi förväntar oss att du har möjlighet att läsa en del litteratur och titta på webb-information, bl.a. film, innan kursen.

Datum våren 2018 Anmäl dig senast
22-23 mars
+ 12 juni
Anmälan är stängd

Kursledare
Gunilla Thunberg och Britt Claesson

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.