KOMPIS handledarutbildning:
kommunikation genom pekprat i skolmiljö

Beskrivning
Den pedagogiska personalens kompetens är avgörande när det gäller att utveckla barnens/elevernas kommunikation och för att tillgodose de kommunikativa rättigheter som barn/elever har enligt skolans/förskolans styrdokument och FNs konventioner. Forskningen visar ett starkt samband mellan utmanande beteende och kommunikationsförmåga. För att kunna erbjuda hög kvalitet och delaktighet för alla barn/elever i förskola och särskola är det centralt att all personal arbetar enligt forskning och beprövad erfarenhet, har en gemensam kunskapsbas och kunskap om kommunikation och kommunikationsutveckling. KOMPIS-modellen är framtagen för att möjliggöra detta genom att skapa en kommunikativ miljö med bildkommunikation i fokus.

Avsedd för
Handledarutbildningen rekommenderas i första hand till specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och psykologer inom särskole- eller förskoleverksamhet.
I förlängningen omfattas all personal som arbetar i pedagogiska miljöer som förskola och särskola.

Utbildningsmodell
1.    Utbildning till KOMPIS handledare två dagar. Vi rekommenderar att två personer från din verksamhet går utbildningen. Handledarna får ett omfattande utbildningspaket och material.
2.    De utbildade handledarna genomför sedan en studiecirkel med personalen på sina arbetsplatser.

Innehåll

•    Genomgång av undervisningsmaterialet
•    Teoretiska grunder avseende kommunikationsutveckling
•    Sociokulturellt perspektiv på lärande
•    Aktuell evidens
•    Multimodal kommunikation
•    Vokabulär
•    Vilka bilder och symboler ska man välja?
•    Strategier för att locka till kommunikation
•    Praktiska övningar
•    Filmexempel

Kurslitteratur
Före handledarutbildningen förväntas deltagarna läsa litteratur, bl.a. ”KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd” som finns att köpa på www.vgregion.se
Information om ytterligare litteratur kommer i samband med bekräftelsen.

Kostnad
4 500 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår

Tid
09.00-17.00

Uppdragsutbildning
KOMPIS handledarutbildning ges även som uppdragsutbildning. Kontakta enhetschef Ulrika Ferm för diskussion och offert.

Datum våren 2018 Anmäl dig senast
11-12 april
16 mars

Kursledare
Helena Molker-Lovén

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.

Det här har andra sagt om KOMPIS handledarutbildning...