Lek och samspel med ögonstyrd dator


Beskrivning
Hur lyckas vi med utmaningen att göra det möjligt för barn med flerfunktionsnedsättning att leka och kommunicera med hjälp med ögonstyrd dator.

Avsedd för
Anhöriga och personal till barn med kommunikationssvårigheter som använder ögonstyrd dator.

Innehåll
Vad är lek och hur möjliggör vi det i datorn? På kursen kommer du att få se och prova exempel på lekar och aktiviteter i datorn, som kan kopplas till samspel och kommunikation.

Kostnad
1 200 kr exkl. moms. Fika ingår.

Tid
09.00-12.00

Datum våren 2019
Anmäl dig senast
8 mars 
8 februari


Kursledare
Britt Claesson och Eva Holmqvist

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.