PODD - tvådagars introduktionskurs

Beskrivning
PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial och metod som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning.

Metoden innebär att en person i behov av bilder och symboler för att kommunicera ska få tillgång till ett stort ordförråd som gör det möjligt att kommunicera med vem man vill, när man vill och om vad man vill.

PODD med sin språkliga organisation möjliggör för nätverket att ge det stöd och den språkliga stimulans personen behöver.


Avsedd för
Närstående till, samt yrkesverksamma som möter personer i behov av AKK.

Innehåll

  • kommunikation och språkutveckling vid AKK-användning
  • pekprat
  • PODD-böckernas utformning
  • övning i att samtala med PODD
  • PODD fallbeskrivningar
  • alternativa pek- och styrsätt vid olika funktionsnedsättningar
  • verktyg att använda vid PODD-introduktion

Kostnad
3 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid
09.00-16.30 båda dagarna

Datum våren 2018
Anmäl dig senast
20-21 mars
3-4 maj
Anmälan är stängd
6 april

Kursledare
Britt Claesson

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.