Samtalsmatta - Talking Mats


Beskrivning
Metoden samtalsmatta kan hjälpa personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Metoden går ut på att du ställer öppna frågor till en person som svarar genom att placera bilder på frågeställningar under en visuell värderingsskala på en matta. Kursen ges av licensierade kursledare och följer riktlinjer utarbetade av Talking Mats Research & Development Centre, Stirling, Skottland

Avsedd för
Dig som är intresserad av att använda samtalsmatta som samtalsmetod i ditt arbete med personer med olika kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Innehåll

Kurstillfälle 1: Vi går igenom teorin bakom metoden och vilka förutsättningar som krävs. Vilka delar ingår? Hur ska den användas? Till vad och till vem? Hur tar man fram samtalsämnen? Vi provar gemensamt och övar.
Hemuppgift: Du behöver välja ett samtalsämne och ta fram bilder till detta. Du ska filma när du använder samtalsmattan ihop med någon.
Kurstillfälle 2: Varje kursdeltagare visar 3-5 minuter av sin film. Filmerna diskuteras gemensamt med fokus på samtalsledaren.


Kostnad
3 700 kr exkl. moms för båda dagarna. Kaffe och lunch ingår.
Avgift för material och licens ingår.

Tid
09.00-15.00 alla tillfällena.

Övrigt
Hemuppgift ingår mellan kurstillfällena.

Datum våren 2018 Anmäl dig senast
13 februari + 13 mars 19 januari
10 april + 15 maj 16 mars

Kursledare
Eva Holmqvist
Britt Claesson
Margret Buchholz
Ingrid Mattsson Müller

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.