Vi gör så här istället!

Att stödja kommunikation vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Målgrupp Lärare och pedagoger inom förskola och skola och andra som arbetar med barn med NPF
Datum 12 mars 2019
Tid 09.00-16.00
Plats Järneken, Östra sjukhuset
Pris 1 950 kr per person

Välkommen på en spännande kursdag!

Du kommer att få mängder av förslag på strategier, metoder och hjälpmedel som stödjer kommunikation med och för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  • Varför är kommunikationen så viktig?
  • Varför blir det så många missförstånd och fel?
  • Vad kan jag som vuxen samtalspartner göra för att vardagen ska bli enklare för barn och elever?

Teori varvas med exempel, demonstrationer och egna övningar.

Våra talare

Gunilla Thunberg är logoped och forskare med mångårig erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De senaste åren har hennes arbete handlat om att förbättra den kommunikativa tillgängligheten i skolan, inom vården men också hemma i familjen. Hon är nu aktuell i ett forskningsprojekt kring digitala verkytg och läs- och skrivinlärning.

Ladda hem Gunillas presentation

Ulrika Aspeflo har lång erfarenhet av att stödja kommunikation och lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon skriver även böcker och föreläser inom området. Just nu är Ulrika aktuell på UR med "NPF-podden" tillsammans med psykologen Bo Hejlskov Elvén.

Ladda hem Ulrikas presentation

Ebba Almsenius jobbar som logoped på en kommunövergripande enhet som utvecklar och stöttar skolornas egna resurser. Hon är aktiv med sitt instagramkonto @kommunikativ_tillganglighet och även aktuell i UR-programmet "Superungar". Med exempel från sin vardag i mötet med barn, elever och personal berättar och visar hon hur kommunikationsstöd fungerar i praktiken.

Ladda hem Ebbas presentation

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.