Kurser på DART

Utbildning | Våra kurser Tema | Uppdragsutbildningar


Här kan du läsa om de kurser vi erbjuder.

Kurser våren 2020

Kurser hösten 2019

Praktisk information
Om ingenting annat anges, hålls kurserna på:
Dart, våning 6 — Kruthusgatan 17, Göteborg

En bekräftelse på din anmälan skickas 2-3 veckor före kurstillfället. Anmälan är bindande. Vid återbud efter sista anmälningsdatum faktureras halva kursavgiften. Vid uteblivande faktureras full avgift. Vid inställt utbildningstillfälle ansvarar Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Dart inte för beställarens eventuella merkostnader som t.ex. kostnader för resa, boende och tjänstebortfall. Vi reserverar oss för ändring av kursledare.

Om du vill ha mer information kring en kurs:

  • Kontakta kursledaren i första hand: kontaktuppgifter till Dart-teamet
  • Mejla till dart.su@vgregion.se
  • Ring vår administrativa koordinator Janne Övrevik på telefon 031-342 08 01


Uppdragsutbildningar
För information om våra uppdragsutbildningar läs under Utbildning